Henkinen hyvinvointi

Seurakunnan mielenterveystyö tukee ihmisen kokonaisvaltaista hyvinvointia
ja jaksamista sekä ennaltaehkäisee mielenterveyden ongelmia. Työllä pyritään
vahvistamaan mielenterveyskuntoutujien lisäksi heidän läheistensä voimavaroja.
Mielenterveystyön sisällä tehdään yhteistyötä kaupungin ja kolmannen sektorin
toimijoiden kesken.

Diakoniatyö järjestää yhteistyötahojen kanssa virkistystoimintaa, mm. retkiä ja
leiripäiviä mielenterveyskuntoutujille. Muita vertaistukiryhmiä järjestetään tarpeen
ja tilanteen mukaan. Joka syksy järjestetään sururyhmä omaisensa vuoden
sisällä menettäneille.

Diakoniatyöntekijälle ja papille voi varata henkilökohtaisen keskusteluajan. 
Mielenterveystyön yhteyshenkilönä toimii seurakunnassasi Riitta Sulkko (p. 040 541 1399).