Hallinto

Seurakunnan perustehtävä on hengellinen työ, jolle seurakunnan talous ja hallinto luovat edellytykset. Tämä merkitsee johtajuuden jakautuneisuutta: hengellisen työn tekijät kuuluvat kirkkoherran alaisuuteen ja talousasiat ovat hallintojohtajan ohjauksessa. Paikallistason hallinnolliseen hierarkiaan kuuluvat työtä johtavat työalojen johtokunnat, kirkkoneuvosto ja kirkkovaltuusto.

Taloudellis-hallinnollisen tason rooli ei ole vähempiarvoinen hengellisen tason kanssa, mutta sen rooli on toimintaa tukeva. Seurakunnan toiminnan tarkoitus ei ole taloudellisen voiton tavoittelu.

Sivun alaosan liitteistä käyvät ilmi tämänhetkiset seurakuntatoiminnan, tukitoimintojen ja hallinnollisen puolen organisaatiorakenteet.

Uusien luottamushenkilöiden siunaaminen pääkirkossa keväällä 2015.