Kodin siunaaminen

Kodin siunaaminen on kirkollinen toimitus, jossa pyydetään Jumalan siunausta ja varjelusta perheen tärkeimmälle paikalle, omalle kodille. Se voidaan toimittaa milloin tahansa. Useimmiten se toimitetaan siinä vaiheessa, kun perhe on muuttanut uuteen kotiin. Kodin siunaaminen voidaan luontevasti liittää myös kodissa tapahtuvaan kastejuhlaan. Kodin siunaamisen kohteena ovat kodissa asuvat ihmiset ja heidän vieraansa.

Kodin siunaamisen toimittaa useimmiten pappi tai joku muu seurakunnan työntekijä. Kodin siunaamisesta voi vastata myös seurakuntalainen.

Kun toivot seurakunnan työntekijän tulevan siunaamaan kotisi, ota yhteys seurakuntaviraston toimistosihteeriin, p. 040 702 7748.

Hyvä Jumala, kiitän kodista, omaisista, perheestämme, Sinulta on elämämme. Kaikki rakkaani ovat lahjaasi.

Kodin siunaaminen.