Tule mukaan seurakunnan vapaaehtoistyöhön!

Vapaaehtoisen omat toiveet ja taidot ovat vapaaehtoistyön lähtökohta. 

Haluamme tarjota mielekkään toimintatavan seurakunnassa.
Vapaaehtoistyö edistää seurakunnan perustehtävän toteutumista, ihmisten auttamista, osallisuutta ja uskon todeksi elämistä.

Vapaaehtoisia toimii esimerkiksi ulkoilu- ja juttukaverina, pienryhmän ohjaajina, messuavustajina jumalanpalveluksissa,  kuoro- ja musiikkitehtävissä, Yhteisvastuukerääjinä, Kotiviestin äänilukijoina, ruokailujen vapaaehtoisina, arkun kantajajina sekä erilaisissa keikkatehtävissä. 

 

Vai haluaisitko antaa panoksesi ja osaamisesi johonkin aivan muuhun? Ole yhteydessä ja kerro vapaasti ajatuksistasi ja ideoistasi. 

Ole yhteydessä diakoniatyöntekijään 040 57 27810. (myös Whatsapp)

 

Varkauden alueen vapaaehtoistehtäviä löydät
klikkaamalla sydäntä:

 

Punainen sydän, vapaaehtoistyo.fi -sivuston logo.

 

Tutustu seurakuntamme erilaisiin vapaaehtoisiin ja erilaisiin tehtäviin

Juha ja Leena osallistuvat seurakuntaelämään palvelemalla - Ruoka-apua - 31.3.2022.

Kerhonohjaaja Raija: ”Toisten ihmisten läsnäolosta saa tavattoman paljon” - Ikäihmisten kerhonohjaaja - 31.3.2022.

Kangaslammilla saadaan raitista ilmaa säännöllisesti - Ulkoiluapua palvelukeskukseen - 31.12.2021.

Elintarvikejakelua vapaaehtoisten voimin - Media-alan opiskelijat tutustuivat elintarvikejakeluun - 20.12.2021.

Arkunkantajavapaaehtoiset: Jokainen kerta on pysäyttävä - Arkunkantajavapaaehtoiset - 31.10.2021.

Kirpputorilla pitää sietää tavaroiden paikan vaihtumista - Kirpputori vapaaehtoiset - 31.8.2021.

Lähimmäispalvelu on vastavuoroista - Lähimmäispalvelusta - 31.1.2021.

Maailmaan tarvitaan hyviä tekoja - Kirpputori vapaaehtoinen - 31.12.2021.

Saattohoito on vierellä hengittämistä - Saattohoidon vapaaehtoiset kertovat - 31.12.2021.

Valkovuokko kädessä

Vapaaehtoistyön periaatteet

Seurakunnassamme noudatetaan vapaaehtoistyön periaatteita. Eri työalojen työntekijät ovat laatineet periaatteet yhdessä.
Periaatteet ovat olemassa siksi, että vapaaehtoisia kohdeltaisiin tasapuolisesti ja kaikkien olisi turvallista ja mukavaa toimia.

Vapaaehtoisesti omin tiedoin ja taidoin

Jokainen tulee mukaan toimintaan omasta tahdostaan, omin tiedoin ja taidoin. Vapaaehtoistyöstä ei makseta palkkaa, vaan palkka osallistumisesta on hyvä mieli ja mielekäs tekeminen. (Kasvatustyön nuoret ohjaajat ja isoset saavat palkkion.) Matka- ja kulukorvauksia maksetaan vain erityistapauksissa etukäteen sopien. Vapaaehtoistyö on päihteetöntä. 

Luotettavuus ja sitoutuminen toimintaan

Osallistuessasi vapaaehtoistyöhön sitoudut näihin periaatteisiin. Luotettavuus on oleellinen asia. On tärkeä toimia niin kuin on sovittu. Ilmoita aina ajoissa mahdollisista muutoksista tai esteistäsi työntekijälle. Sinulla on aina oikeus lopettaa vapaaehtoistyö, jos niin tahdot.  

Kunnioittaminen ja tasa-arvoisuus

Meitä on seurakunnan vapaaehtoisissa monenlaisia ihmisiä, jotka tulemme erilaisista elämäntilanteista ja taustoista. Meillä on erilaiset valmiudet tehtäviin. Erilaisuus hyväksytään ja toisia kunnioitetaan ja tuetaan. Kohtaamme kaikessa tasa-arvoisina.

Toiminnan ilo

Vapaaehtoistyö pitää olla hyvää mieltä tuottavaa. Teet tärkeää työtä lähimmäisten hyväksi. Nauti siitä yhdessä toisten kanssa. Pidä huoli myös itsestäsi. Me kaikki tarvitsemme vapaa-aikaa, eikä kenenkään tarvitse jaksaa kaikkea. 

Yhteistyö

Vapaaehtoistyö on yhdessä tekemistä. Sen kautta pääset osallistumaan ja vaikuttamaan. Mahdolliset ristiriidat pyritään ratkaisemaan keskustelemalla mahdollisimman pian. Ota yhteys työntekijään aina kun koet, että on tarve jutella tai toiminnassa on asioita, jotka herättävät kysymyksiä. 

Luottamuksellisuus ja vaitiolovelvollisuus

Vapaaehtoistyö perustuu luottamukseen, jota ei saa rikkoa. Sitoudut vaitiolovelvollisuuteen. Vaitiolo sitoo sinun tehtävän päätyttyäkin. 

Tuki ja ohjaus

Saat perehdytyksen ja tuen tehtävääsi. Vapaaehtoisilla on yhteisiä tapaamisia, joissa vaihdetaan kuulumisia, saadaan tukea, kehitetään toimintaa tai ihan vaan virkistytään. Kun teet seurakunnassa vapaaehtoistyötä, niin sinut on vakuutettu vahinkojen varalle. Saat pyydettäessä vapaaehtoistyöstä todistuksen.

Ota yhteyttä

Diakoniatyöntekijä, virkavapaalla 31.12.2024 asti
Seurakuntavirasto, Ahlströminkatu 19
78250 Varkaus