Kirkkomuskari

Kun kuuluu laulut, leikit, lorut
unohtuu elämän pienet porut.
Musiikinsiivet jokaista kantaa,
iloa elämään antaa.

KIRKKOMUSKARIT 

Kirkkomuskariryhmät ovat tärkeitä kohtaamispaikkoja. Laulut, leikit ja soittaminen tuovat iloa elämään ja tukevat lapsen kasvua ja kehitystä.

Muskariryhmät kokoontuvat kerran viikossa Kuoppakankaalla. Kaiken ikäiset lapset voivat osallistua perheryhmiin turvallisesti omien aikuistensa –äidin, isän, isovanhemman tai hoitajan– kanssa. Perheryhmissä kokoontumisen kesto on 30 minuuttia.


Muskarin opetuksessa käytetään kastekoteihin jaettua Lasten virsikirjaa.

Ryhmät kokoontuvat keskiviikkoisin aamupäivällä Kuoppakankaan seurakuntakeskuksen luokassa 2. (Kuoppakankaankatu 11) Muskaripaikkoja voi kysellä Jaanalta puh. 040 7490191.

Kevätkausi alkaa 15.1.

Ryhmäkirjeet postitetaan elokuun alkupuolella. Vapaita muskaripaikkoja voi kysyä Jaanalta.

 

 

 

 

 

Kanttori
Kuoppakankaan seurakuntakeskus, Kuoppakankaank. 11
78200 Varkaus