Hallinto ja päätöksenteko

Seurakunnan perustehtävä on hengellinen työ, jolle seurakunnan talous ja hallinto luovat edellytykset. Tämä merkitsee johtajuuden jakautuneisuutta: hengellisen työn tekijät kuuluvat kirkkoherran alaisuuteen ja talousasiat ovat hallintojohtajan ohjauksessa. Paikallistason hallinnolliseen hierarkiaan kuuluvat työtä johtavat työalojen johtokunnat, kirkkoneuvosto ja kirkkovaltuusto.

Taloudellis-hallinnollisen tason rooli ei ole vähempiarvoinen hengellisen tason kanssa, mutta sen rooli on toimintaa tukeva. Seurakunnan toiminnan tarkoitus ei ole taloudellisen voiton tavoittelu.

Pääset tutustumaan alla olevista linkeistä tämänhetkisiin seurakuntatoiminnan, tukitoimintojen ja hallinnon organisaatiorakenteisiin.

Seurakuntatyö

Tukitoiminnot

Hallinto

Uusien luottamushenkilöiden siunaaminen pääkirkossa keväällä 2015.