Henkilöstöjaosto

Kirkkoneuvostossa on henkilöstöjaosto, johon kuuluvat kirkkoherra puheenjohtajana ja neljä muuta jäsentä sekä näiden henkilökohtaiset varajäsenet.

Henkilöstöjaoston tehtävänä on päättää seuraavista asioista:
1) koulutus- ja kehittämissuunnitelmat
2) henkilökunnan harkinnanvarainen palkkauksen tarkistaminen
3) yleisohjeet palkitsemisesta / muistamisesta
4) yli 30 päivää kestävät virkavapaudet lukuun ottamatta seurakunnan papinviran haltijoiden virkavapauksia
5) ulkomaan virkamatkamääräykset
6) oman auton käyttöoikeudet
7) virkapuhelinkorvaukset
8) virkojen perustamisen / lakkauttamisen valmistelu kirkkoneuvostolle
9) kirkkoneuvoston toimivaltaan kuuluva virkojen ja työsuhteiden täyttämisen valmistelu kirkkoneuvoston antamien ohjeiden mukaisesti
10) kirkkoneuvoston antamat muut mahdolliset tehtävät.
(Kirkkoneuvoston ohjesääntö 4 §, 13 §)

Henkilöstöjaoston jäsenet (varajäsenet) 2019-2020:

Varsinainen jäsen           (Henkilökohtainen varajäsen)

Marita Rundelin              (Kaisa Mäntymaa)

Ismo Kivi                         (Pauli Paatsola)

Heikki Alanen                 (Pauli Jumppainen)

Katja Saraketo               (Nina Voutilainen)

Varapuheenjohtaja: Ismo Kivi
Jaoston sihteeri: hallintojohtaja Olli Siivola.