Kirkkovaltuusto

Kirkkovaltuusto on seurakunnan ylin toimielin. Se päättää mm. talousarviosta, toiminta- ja taloussuunnitelmasta ja tilinpäätöksestä sekä perustaa virat, tekee rakentamispäätökset ja valitsee jäsenet kirkkoneuvostoon ja johtokuntiin.

Kaudella 2019-2022 Varkauden kirkkovaltuustossa on 27 jäsentä. Jäsenet valitaan yleisillä vaaleilla joka neljäs vuosi. Kirkkovaltuusto kokoontuu puheenjohtajan kutsusta noin 4-5 kertaa vuodessa. Kirkkovaltuuston kokous on julkinen.

 

Kirkkovaltuuston jäsenet vuosina 2019-2022

Heikki Alanen, seurakuntaneuvos, eläkeläinen, puheenjohtaja

Katja Saraketo, päihdetyöntekijä, varapuheenjohtaja

Ismo Kivi, proviisori uv

Kaisa Mäntymaa, yksilövalmentaja, nuorisotyönohjaaja

Sinikka Pulkkinen, palvelukeskuksen joht., eläkeläinen

Pia Hedman, sosionomi (YAMK)

Eija Pöllänen, kirjakauppias uv

Jorma Aro, eläkeläinen

Marita Rundelin, dipl.ins.

Olavi Martikainen, agrologi, metsätal. harjoittaja

Johanna Liukko, FM, musiikin lehtori uv

Jaakko Ikonen, lakimies

Pauli Jumppainen, eläkeläinen

Pauli Paatsola, IT-erityisasiantuntija, FM

Kari Tyrväinen, FM, opettaja uv

Anna-Maija Ihalainen, koulutettu hieroja

Minna Pöllänen, lastenohjaaja uv

Pirjo Hynninen, eläkeläinen, yrittäjä

Erkki Siljanen, luokanopettaja uv

Esa Tuovinen, insinööri, tekninen johtaja uv

Nina Voutilainen, koulusihteeri

Leena Flankkumäki, erityisluokan opettaja uv

Markku Kivelä, insinööri uv

Ahti Immonen, merkonomi, eläkeläinen

Eija Putkonen, eläkeläinen

Vesa Hahtala, eläkeläinen uv

Pauli Ketola, musiikinopettaja uv

 

uv = edelliseen kauteen verrattuna uusi valtuutettu