Seurakunta nyt ja eilen

Varkauden seurakunnassa oli 31.12.2020 14 632 jäsentä. 
Vuoden aikana

  • seurakuntaan kastettiin 82 lasta ja 8 aikuista,
  • 223 seurakunnan jäsentä nukkui pois,
  • seurakunnasta muutti 600 jäsentä ja
  • seurakuntaan muutti 548 uutta jäsentä.

Kirkkoon liittyi 47 jäsentä ja erosi 148 jäsentä.

Lähitulevaisuuden tavoitteet on kirjattu seurakunnan strategiaan. Hallinto ja päätöksenteko välilehdellä voit tarkastella kirkkovaltuuston
ja kirkkoneuvoston pöytäkirjoja.

 

Seurakunnan strategia

Välittämisen vuodet 2021–2025

Tehtävä: Välitämme viestiä Jumalan rakkaudesta. Välitämme lähimmäisestä. Elämme yhdessä arjessa ja pyhässä, jotta voisimme kokea seurakunnan merkityksellisenä.

Tulevaisuuden tavoite: Seurakunta on yhteisö, jossa tulemme kuulluiksi ja tasavertaisesti kohdatuiksi. Seurakunta herättää miettimään, mikä on pyhää, mikä on luomakunnan ja ihmisen arvo. Varkautelaiset haluavat olla osa kotiseurakuntaansa. Seurakunta on vahva, luotettava ja haluttu yhteistyökumppani Varkaudessa. Seurakunta pystyy nopeasti reagoimaan muuttuviin tilanteisiin. Asetumme heikoimpien puolelle ja voimistamme niiden ääntä, joilla sitä yhteiskunnassa ei ole.

Nykyiset vahvuudet: Vakaa talous, motivoituneet ja osaavat työntekijät, hyvä työskentely ilmapiiri, hyvät tilat, riittävä määrä työntekijöitä, laajasti toimintaa, hyvä yhteistyö verkostoissa, sitoutuneita vapaaehtoisia ja osallistuvia seurakuntalaisia. Vahva digitaalinen osaaminen ja tavoittavat sosiaalisen median kanavat. Ympäristötyöhön sitoutuminen.

Haasteet: Kokemus seurakunnan ja kirkon merkityksellisyyden vähenemisestä, Varkauden ikärakenne, seurakunnan jäsenmäärän väheneminen, eri ikäisten ihmisten syrjäytyminen, kristillisen perinteen mureneminen.

 

Hieman historiaa

Varkauden seurakunta aloitti toimintansa 1.1.1932, kolme vuotta Varkauden kauppalan perustamisen jälkeen. Sitä ennen silloisten A. Ahlströmin tehtaiden ympärille muodostunut Ruukin tehdasyhdyskunta, jonka seurakunta aloitti toimintansa alkuvuodesta 1866, kuului Leppävirran seurakuntaan. Varkauden seurakuntaan kuului sen alkuvaiheessa noin 10 000 jäsentä.

Aikansa alussa Varkauden seurakunta oli kaksikielinen. Ruotsin kielen käyttö seurakunnassa väheni vuosien saatossa, ja vuonna 1999 tehtiin päätös siitä, että seurakunnan virallinen kieli on suomi. Edelleen seurakunnassa toimii kuitenkin ruotsinkielinen pyhäkoulu, söndagsskolan.

Vuoden 2005 alussa Kangaslammin kunta liitettiin Varkauden kaupunkiin, ja liitoksen myötä Kangaslammin seurakunnasta tuli Kangaslammin kappeliseurakunta osaksi Varkauden seurakuntaa. Varkauden seurakunta kuuluu Rautalammin rovastikuntaan ja Kuopion hiippakuntaan.

Martti Paalasen suunnittelema Varkauden pääkirkko valmistui syksyllä 1939. Kirkon alttarifreskolla on kokoa yli 240 m2, ja se on tiettävästi Pohjoismaiden suurin kirkkofresko. Sen on maalannut taiteilija Lennart Segerstråle vuosina 1953-54.

Varkauden seurakunnan logo.

Varkauden pääkirkossa olevan freskon enkeliaihe.