Virkatodistus ja sukuselvitys

Virkatodistuksen voi tilata:

 1. Netin kautta tällä tilauslomakkeella
 2. Puhelimitse numerosta 040 183 1172
 3. Kirjeitse, kirjepostin osoite: Seurakuntavirasto, Ahlströminkatu 19, 78250 Varkaus
 4. Asioimalla henkilökohtaisesti seurakuntavirastolla, Ahlströminkatu 19.

Virkatodistusta tarvitaan selvityksenä perhetiedoista erilaisiin tarkoituksiin, muun muassa perunkirjoitukseen,
kuolleen henkilön pankkiasioiden hoitoon ja perinnönjakoon. Nykyisin virkatodistusta ei tarvita passia tai ajokorttia varten.
Monet viranomaiset saavat tarvitsemansa tiedot väestötietojärjestelmästä.

Tällä hetkellä kukin seurakunta antaa virkatodistuksia vain omista jäsenistään.
Virkatodistuksen voit saada myös mistä tahansa maistraatista.

Virkatodistusmaksut 1.1.2020 alkaen

Kirkkohallituksen tekemässä uudessa maksupäätöksessä on huomioitu sekä
Suomen ev.-lut. kirkon ja maistraattien veloittamien maksujen yhtenäistäminen,
että kirkonkirjojenpitoon liittyvä uudistus.

Kirjuri-jäsentietojärjestelmän uuden toiminnallisuuden käyttöönotto tapahtuu vuoden 2021
loppuun mennessä, mutta Varkauden seurakunnassa aikaisintaan 1.1.2022. Tänä aikana osa sukuselvitysmuotoisista
virkatodistuksista laaditaan keskitetysti uutta KirDi-toiminnallisuutta hyödyntäen.

Osa sukuselvitysmuotoisista virkatodistuksista laaditaan taas siten, että kokonaisuuteen
liittyvät todistukset tilataan erikseen jokaisesta tarvittavasta seurakunnasta.
Kaksi eri tapaa laatia todistuksia on huomioitu myös todistusten hinnoittelussa.

Todistuksista perittävät maksut

 1. A) Kirjurin KirDi-toiminnallisuudella laaditusta todistuksesta veloitetaan päähenkilön osalta 45 euroa ja päähenkilöön liittyvästä todistuksesta 9 euroa. Jokaisesta henkilöstä laaditaan oma todistus. Elossa olevat lapset merkitään kuitenkin vanhempien todistukseen. Jos saman sisältöisiä todistuksia tilataan kaksi tai useampia eri käyttötarkoituksiin, niin kaikista todistuksista veloitetaan alkuperäisen todistuksen hinta.

  B) Todistuksesta veloitetaan 9 euroa, jos siihen haetaan tietoa perhelehdistä tai jos tietoa haetaan kirjamuotoisista kirkonkirjoista ja tiedot koskevat todistuksen päähenkilön yksittäistä avioliitto-, muutto- tai kuolintietoa tai kirkollista toimitusta.

  Todistuksesta veloitetaan 30 euroa jos siihen haetaan tietoa kirjamuotoisista kirkonkirjoista, eikä kyseessä ole todistuksen päähenkilön yksittäisestä avioliitto-, muutto- tai kuolintiedosta tai kirkollisesta toimituksesta. Jos saman sisältöisiä todistuksia tilataan kaksi tai useampia eri käyttötarkoituksiin, niin kaikista todistuksista veloitetaan alkuperäisen todistuksen hinta. 
   
 2. Elää-todistus eli kirkon jäsentietojärjestelmästä henkilön oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseksi tulostetusta seurakunnan jäsenen yksittäisiä tietoja koskevasta todistuksesta veloitetaan 9 euroa.
   
 3. Kastekirjan otteesta, monikielisestä virkatodistuksesta ja englanninkielisestä vihkitodistuksesta veloitetaan 9 euroa.
   
 4. Kirkonkirjojen tietoihin perustuvasta, aiemmin laaditun todistuksen kopiosta veloitetaan 9 euroa.

Sukututkimukset

Seurakuntien kirkonkirjoissa on ainutlaatuista tietoa menneiden sukupolvien vaiheista.
Tämä tieto on rajoitetusti myös sukututkijoiden käytössä. Varkauden seurakunnan tiedot
ovat alle 100 vuotta vanhoja, joten niitä saa vain tilaamalla.

Voit tilata Varkauden seurakunnan jäsenestä tietoja sukututkimukseen kirkkoherranvirastosta
puhelimitse p. 040 183 117 tai sähköpostitse. Toimitamme tiedot postitse.

Sukututkimusta tai tieteellistä tutkimusta varten laadittujen todistusten maksut

Sukututkimusta tai tieteellistä tutkimusta varten laadittujen todistusten perusmaksu on 45 euroa.
Mikäli todistuksen laatimisesta aiheutuu työtä enemmän kuin 30 minuuttia,
veloitetaan lisämaksua 20 euroa jokaiselta alkavalta 30 minuutin jaksolta.

Kuvatiedostoista veloitettavat maksut

Digitoitujen kirkonkirjojen kuvatiedostojen kopioimisesta aiheutuvasta työstä veloitetaan perusmaksuna 45 euroa.
Mikäli kopioimisesta aiheutuu työtä enemmän kuin 30 minuuttia, veloitetaan lisämaksua 20 euroa jokaiselta
alkavalta 30 minuutin jaksolta. Lisäksi veloitetaan kirkonkirjoihin perustuvan aineiston kopiosta 9 euroa kuvalta.
Kuvatiedostojen kopiointeja koskevat pyynnöt toimitetaan Kirkkohallitukseen.
 
Seurakunnissa ei tehdä kuvatiedostojen kopiointeja.

Maksuttomat todistukset

Maksuttomia todistuksia ovat sellaiset todistukset,
joiden maksuttomuus perustuu johonkin voimassa olevaan lakiin. 

Toimitusmaksu

Todistuksesta peritään toimitustavasta riippumatta toimitusmaksua 5,50 euroa,
joka sisältää myös laskutuksen. Jos lasku lähetetään asiakkaan pyynnöstä eri osoitteeseen
kuin todistus, veloitetaan sekä laskutuksesta että todistuksen toimituksesta 5,50 euroa.
 
Postiennakolla lähetettävästä todistuksesta peritään postiennakkomaksu.
Todistuksen lähettämisestä ulkomaille peritään lisäksi posti- ja pankkipalvelumaksut.
Maksukehotuksesta veloitetaan 5 euroa.