Johtokunnat

Johtokunnat toimivat seurakunnan eri työaloilla ja ohjaavat niiden toimintaa. Ne valmistelevat ja hyväksyvät toimintasuunnitelmat, talousarviot ja toimintakertomukset sekä käsittelevät työalaansa liittyviä kysymyksiä  ja valmistelevat ne kirkkoneuvostolle. Johtokunnissa, kuten muissakin seurakunnan luottamuselimissä, asiat ratkaistaan esittelyn perusteella. Johtokunnan kokouksessa esittelijänä toimii yleensä työalan johtava viranhaltija ja sihteerinä työalan sihteeri.