Viestintätoimikunta 2021–2022

Viestintätoimikunnan tarkoituksena on toimia tiedotuksen asiantuntijaelimenä, ideariihenä.

Viestintätoimikunnan jäsenet (varajäsenet):
Pauli Ketola, puheenjohtaja (Esa Tuovinen)
Keijo Hyttinen (Vesa Hahtala)
Tiina Häkkinen (Anita Rikalainen)
Niina Kutvonen (Leila Pitkänen)
Jorma Salonen (Jaakko Ikonen)

Läsnäolo- ja puheoikeus:
Marita Rundelin, kirkkoneuvoston edustaja
Jarkko Piippo, kirkkoherra
Asioiden esittelijä ja sihteeri:
Tiia Klemettilä, tiedottaja