ILMOITUS SEURAKUNTAVAALIEN ENNAKKOÄÄNESTYKSESTÄ

Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa 18.11.2018 toimitettavien seurakuntavaalien ennakkoäänestys järjestetään 6.11.–10.11.2018 joka päivä seurakuntavirastossa, osoitteessa Ahlströminkatu 19, Varkaus, kello 9.00 – 18.00 sekä erikseen määrätyissä muissa ennakkoäänestyspaikoissa erikseen määrättyinä aikoina.

Äänioikeutettu seurakunnan jäsen voi äänestää ennakkoon minkä tahansa seurakunnan ennakko-äänestyspaikassa Suomessa ilmoittautumalla vaalitoimitsijalle ja esittämällä henkilötodistuksensa tai muun riittävän selvityksen henkilöllisyydestään.

Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on rajoittunut voi äänestää kotona, mistä hänen tai hänen valitsemansa henkilön on ilmoitettava oman seurakunnan vaalilautakunnalle kirjallisesti tai puhelimitse seurakuntatoimistoon viimeistään 2.11.2018 ennen kello 16.00. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja. Kotiäänestykseen ilmoittautumislomakkeita on saatavana seurakuntavirastosta ja vaalien verkkosivuilta seurakuntavaalit.fi. Tavanomaisten aukioloaikojen lisäksi seurakuntavirasto on avoinna 2.11.2018 kello 16.00 saakka. Seurakuntaviraston puhelinnumero on 040 703 7242.

Varkauden seurakunnan ennakkoäänestystä koskeva kuulutus on kokonaisuudessaan nähtävänä seurakunnan ilmoitustaululla seurakuntavirastossa 2.10. – 10.11.2018, osoitteessa Ahlströminkatu 19, Varkaus.

Seurakuntavaalista ja ennakkoäänestyspaikoista löytyy tietoa myös seurakunnan kotisivuilta osoitteesta www.varkaudenseurakunta.fi ja osoitteesta seurakuntavaalit.fi.

Varkaus  17.9.2018

Varkauden seurakunnan vaalilautakunnan puolesta

Anneli Matero, puheenjohtaja

Ennakkoäänestys ajalla 6.11. – 10.11.2018

Äänestyspaikka                                                       Osoite                                        Päivä                          Kellonaika

Seurakuntavirasto                                                   Ahlströminkatu 19                      6. – 10.11.               9.00 – 18.00

Navitas I, seurakunnan toimitila                              Wredenkatu 2                             6.11. ja 8.11.          11.00 – 13.00

Viljolahden maa- ja kotitalousseura ry, Toukola      Viljolahdentie 1717                     6.11.                       10.00 – 12.00

Kangaslammin palvelukeskus                                  Sopulantie 8                              6.11.                       13.00 – 15.00

Kangaslammin seurakuntatalo                                 Asematie 1                                 6.11.                       15.30 – 18.00

Varkauden kirjasto                                                   Osmajoentie 1                            7.11.                        10.00 – 14.00

Ravintola Kaks Ruusua                                            Ahlströminkatu 25                      7.11.                        11.00 – 14.00

Könönpellon seurakuntatalo                                      Atolantie 1                                 7.11.                        15.00 – 18.00

Louhirinne 1-2,  

Käpyrinne 1-3 (ent. Käpykankaan palvelukeskus)      

Louhitie 11, Tapionkatu 5, Tapionkatu 4                                                                      8.11.                           9.00 – 13.00

Varkauden sairaala ja terveyskeskus                        Savontie 55                                8.11.                         14.00 – 16.00

Savon ammattiopisto, aula A                                    Osmajoentie 75                           9.11.                           9.00 – 11.30

Varkauden lukio, aula D                                           Osmajoentie 75                            9.11.                         12.30 – 15.00

StoraEnso, ruokalan neuvotteluhuone                        Satakunnankatu 10                    9.11.                         11.00 – 13.00

Prisma                                                                    Käsityökatu 21-27                          10.11.                         10.00 -16.00

Kotiäänestykset                                                                                                      6. – 10.11.                     ti-pe 9-20, la 9-16

 

Minun kirkkoni, vaalilogo violetti
Vaalilogo violetti