Päiväkerhoon ilmoittautuminen toimintakaudelle 2020-2021

Päiväkerhoryhmiin voivat ilmoittautua 2-5 vuotta täyttäneet lapset. 3-5 v lasten ryhmät kokoontuvat kaksi kertaa viikossa. 2 v täyttäneet voivat ilmoittautua ryhmään, joka kokoontuu kerran viikossa kahden tunnin ajan. Kerhot ovat maksuttomia.

Päiväkerhoon ilmoittautuminen

Varkauden seurakunnan päiväkerhohin ilmoittautuminen ajalla 2.5. - 15.6.2020

Syötä kaikki kohdat huolellisesti

esim. erityisen tuen tarve ja miten ko. tarve ilmenee

Syötä kaikki kohdat huolellisesti

Sähköpostiosoite, joka tavoittaa ja jonne voimme lähettää kerhoinfoja
Uutiskirje ilmestyy noin 3 x vuodessa
Ryhmässä viestitään mm. kerhon kokoontumiseen liittyvistä muutoksista

Valitse kaksi mieluisinta  vaihtoehtoa päiväkerhoryhmien kokoontumistiloista. Kerhoryhmä tullaan järjestämään mikäli ryhmäkooksi saadaan 6 lasta.

3-5 v lasten ryhmät kokoontuvat kaksi kertaa viikossa
Kumpi on ykköstoiveesi kerhoryhmistä

Kerhoryhmä kokoontuu kerran viikossa kahden tunnin ajan. 

Lasta ja perhettä henkilökohtaisesti koskevissa asioissa lastenohjaaja keskustelee aina ensin vanhempien kanssa.

Tarvittaessa annan / annamme varhaiskasvatuksen henkilökunnalle luvan tehdä yhteistyötä lastani koskevissa asioissa.

Jos sinulla jäi jokin asia mietityttämään saat lisätietoja Paula Boman puh. 040 5014 950