Uutisia

Uutislistaukseen

Kirkkovaltuusto kokoontui 24.10.23

Varkauden seurakunnan kirkkovaltuusto kokoontui tiistaina 24.10.2023 Kuoppakankaan seurakuntakeskuksessa.

Henkilöstöjaosto on käsitellyt luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussäännön tarkistuksisa ja on esittänyt sen  hyväksyttäväksi kirkkoneuvostolle / kirkkovaltuustolle. Palkkio- ja matkustussäännön tarkistuksen ensisijaisena syynä on johtokuntien osittainen korvaaminen vastuuryhmillä 1.1.2023 alkaen. Kirkkovaltuusto päätti hyväksyä palkkio- ja matkustussäännön pöytäkirjan liitteen mukaisena 1.1.2023 alkaen. (pöytäkirjat löytyvät verkkosivun kirkkovaltuusto-kohdasta).

 

Kirkkoneuvoston 3.8.2022 (78 S) päätöksen mukaan hallintosihteerin virka jätetään täyttämättä siihen asti, kunnes seurakuntaviraston henkilöstöjärjestelyt selkiytyvät. Tilannetta on tarkasteltu hallintosihteerin viran sisältämien tehtävien osalta ja päädytty siihen, että virkanimikkeen muutos seurakuntaviraston tehtävien uudelleen järjestelyn johdosta on ajankohtainen. Henkilöstöjaosto esitti, että kirkkovaltuusto muuttaa hallintosihteerin viran taloussihteerin viraksi. Esitys hyväksyttiin.

 

Kiirkkovaltuusto päätti, että tilintarkastuspalvelut valtuustokaudella 2023 - 2026 hankitaan edelleen KPMG Oy Ab:ltä sen jättämän tarjouksen mukaisesti.

 

Seurakunnan tuloveroprosenttia laskettiin 1,45 prosentista 1,4 prosenttiin vuodelle 2023 perustuen valtiovarainministeriön laskelmiin ja kirkkohallituksen antamaan suositukseen. Alentamistarpeen taustalla oli vuonna 2023 hyvinvointialueiden perustamisesta johtuva soteverouudistus. Kirkollisveroprosentin alentaminen jätettiin seurakuntien vapaaehtoisesti tehtäväksi ja kirkollisveron perusteettoman tuoton neutralisoimiseksi.

Varkauden seurakunnan tilinpäätökset ovat olleet alijäämäisiä vuosina 2021 (-5.560,61) ja 2022 (-176.729,11). Talouden tasapainottamiseksi ja toiminnan tason turvaamiseksi tarvitaan toimenpiteitä, vaikkakin talouden näkymät ovat hyvin epävarmat: suurimpien hintojen ja kustannusten korotuspaineiden oletetaan väistyvän, inflaation ennustetaan laskevan vuodelle 2024 n. 3 prosenttiin ja toisaalta kirkon virka- ja työehtosopimuksen mukaiset palkantarkistukset ovat vähintään 2,5 % helmikuun 2024 alusta lukien.

Kirkkovaltuusto päättää vahvistaa Varkauden seurakunnan vuoden 2024 tuloveroprosentiksi 1,45 70. Kirkkovaltuuston päätös tuloveroprosentin suuruudesta vuodelle 2024 tulee lähettää verohallinnolle marraskuun puolessa välissä. Kirkkohallituksen  antaman ohjeen mukaisesti kirkollisveroprosentista päättäminen tulisi olla lähtökohta ryhdyttäessä valmistelemaan tulevaa talousarviota sekä toiminta- ja taloussuunnitelmaa.

26.10.2023 10.48