Päiväkerhoon ilmoittautuminen toimintakaudelle 2022-2023

Päiväkerhoryhmiin voivat ilmoittautua 2-5 vuotta täyttäneet lapset. 2 v sekä 3-5 v lasten ryhmät kokoontuvat kaksi kertaa viikossa. Kerhot ovat maksuttomia.

Päiväkerhoon ilmoittautuminen

Varkauden seurakunnan päiväkerhohin toimintakaudelle 2022-2023 ilmoittautuminen ajalla 6.5. - 19.6.2022

LAPSEN TIEDOT

Syötä kaikki kohdat huolellisesti

Varkauden seurakunnan jäsen
esim. erityisen tuen tarve ja miten ko. tarve ilmenee
Lapsi on:
HUOLTAJAN TIEDOT

ILMOITA LAPSEN KAIKKI HUOLTAJAT

Sähköpostiosoite, joka tavoittaa ja jonne voimme lähettää kerhoinfoja
Saako sähköpostiin lähettää Kasvatustyön uutiskirjeitä?
Uutiskirje ilmestyy noin 3 x vuodessa
Ryhmässä viestitään mm. kerhon kokoontumiseen liittyvistä muutoksista
Keneen lastenohjaaja voi ottaa tarvittaessa yhteyttä kerhoaikana?
KERHOPISTE:

Valitse kaksi mieluisinta  vaihtoehtoa päiväkerhoryhmien kokoontumistiloista. Kerhoryhmä tullaan järjestämään mikäli ryhmäkooksi saadaan 6 lasta.

Valitse kaksi vaihtoehtoa
2v ja 3-5 v lasten ryhmät kokoontuvat kaksi kertaa viikossa
Kumpi on ykköstoiveesi kerhoryhmistä
Kokoontumisajankohta?
Lapsi on ollut päiväkerhotoiminnassa mukana?
2 v OMA KERHORYHMÄ

Kerhoryhmä kokoontuu kaksi kertaa viikossa kahden tunnin ajan. 

Valitse
MUUTA YLEISTÄ:

Lasta ja perhettä henkilökohtaisesti koskevissa asioissa lastenohjaaja keskustelee aina ensin vanhempien kanssa.

YHTEISTYÖLUPA LAPSEN ASIOISSA:

Tarvittaessa annan / annamme varhaiskasvatuksen henkilökunnalle luvan tehdä yhteistyötä lastani koskevissa asioissa.

Neuvolan kanssa
Perheneuvolan kanssa
Sosiaalitoimen kanssa
Päivähoidon kanssa
Tarkista että olet täyttänyt kaikki vaadittavat tiedot. Kun ilmoittautuminen on onnistunut saat siitä ilmoituksen ja sivusto palautuu takaisin tyhjälle ilmoitttautumis lomakkeelle. KIITOS ILMOITTAUTUMISESTA PÄIVÄKERHOON.

Jos sinulla jäi jokin asia mietityttämään saat lisätietoja Sonja Nykyri puh. 040 5014 950