Päiväkerhoon ilmoittautuminen kevätkaudelle 2024

Päiväkerhoryhmiin voivat ilmoittautua 2-5 vuotta täyttäneet lapset. 2 v sekä 3-5 v lasten ryhmät kokoontuvat kaksi kertaa viikossa. Kerhot ovat maksuttomia.  

Päiväkerhoon ilmoittautuminen

Tervetuloa kerhoon!

LAPSEN TIEDOT

Syötä kaikki kohdat huolellisesti

Varkauden seurakunnan jäsen
esim. erityisen tuen tarve ja miten ko. tarve ilmenee
HUOLTAJAN TIEDOT

ILMOITA LAPSEN KAIKKI HUOLTAJAT

Sähköpostiosoite, joka tavoittaa ja jonne voimme lähettää kerhoinfoja
Saako sähköpostiin lähettää Kasvatustyön uutiskirjeitä?
Uutiskirje ilmestyy noin 3 x vuodessa
Ryhmässä viestitään mm. kerhon kokoontumiseen liittyvistä muutoksista
Keneen lastenohjaaja voi ottaa tarvittaessa yhteyttä kerhoaikana?
KERHORYHMÄ 3-5 v:

Valitse kaksi mieluisinta  vaihtoehtoa päiväkerhoryhmien kokoontumistiloista. 3- 5 v lasten ryhmät kokoontuvat 2 x viikossa, 3 tunnin ajan. Kerhoryhmä voidaan järjestää mikäli ryhmäkooksi saadaan 6 lasta. 

Valitse kaksi vaihtoehtoa
Ensisijainen toive kokoontumisajankohdalle
Lapsi on ollut päiväkerhotoiminnassa mukana?
KERHORYHMÄ 2 v:

Kerhoryhmä kokoontuu kaksi kertaa viikossa kahden tunnin ajan aamupäivisin.

Valitse
YHTEISTYÖLUPA LAPSEN ASIOISSA:

Lasta ja perhettä henkilökohtaisesti koskevissa asioissa lastenohjaaja keskustelee aina ensin vanhempien kanssa.

Tarvittaessa annan / annamme varhaiskasvatuksen henkilökunnalle luvan tehdä yhteistyötä lastani koskevissa asioissa.

Neuvolan kanssa
Perheneuvolan kanssa
Sosiaalitoimen kanssa
Päivähoidon kanssa
Tarkista että olet täyttänyt kaikki vaadittavat tiedot. Kun ilmoittautuminen on onnistunut saat siitä ilmoituksen ja sivusto palautuu takaisin tyhjälle ilmoitttautumis lomakkeelle. KIITOS ILMOITTAUTUMISESTA PÄIVÄKERHOON.

Jos sinulla jäi jokin asia mietityttämään saat lisätietoja Piia Sippu puh. 040 5014 950