Hyppää sisältöön

Seurakuntavaalit 2022

Seurakuntavaalit järjestetään neljän vuoden välein. Marraskuussa Suomen evankelis-luterilaisen kirkon 367 seurakuntaan valitaan yhteensä noin 8000 luottamushenkilöä. Varkauden seurakuntaan valitaan 27 luottamushenkilöä. Varalle jääneet ehdokkaat tulevat valituiksi johtokuntiin ja muihin luottamustehtäviin.

Seurakuntavaalit ovat varsin paikalliset vaalit. Seurakuntalaisten joukosta valitaan henkilöt suunnittelemaan seuraavan nelivuotiskauden toimintaa vuosille 2023–2026. 

Tulevien vuosien aikana Varkauden seurakunnassa tullaan

  • päivittämään seurakunnan strategia vuosille 2026–2030
  • ja henkilöstösuunnitelma vuosille 2023–2027.
  • Myös kiinteistöstrategian laatiminen tulee ajankohtaiseksi tulevan nelivuotiskauden aikana.
  • Joka vuosi seurakunnassa laaditaan talousarvio seuraavalle toimintakaudelle.
  • Edellisen vuoden toimintaa arvioidaan toimintakertomuksessa vuosittain.

Mistä kaikesta seurakuntien luottamushenkilöt päättävät?

 

Kuulutukset

Kuulutus äänioikeutettujen luettelosta

Varkauden seurakunnassa toimitetaan 20.11.2022 seurakuntavaalit, joissa valitaan jäsenet kirkkovaltuustoon.

Äänioikeutettujen luettelo on valvonnan alaisena nähtävänä seurakunnan jäsenille perjantaina 2.9.2022 kello 10–14 ja maanantaina 5.9.2022 kello 15–19 seurakuntavirastossa, osoitteessa Ahlströminkatu 19, Varkaus. Äänioikeutettujen luetteloon äänioikeutetuiksi on merkitty kaikki viimeistään 20.11.2022 16 vuotta täyttävät kirkon jäsenet, jotka on 15.8.2022 merkitty tämän seurakunnan läsnä oleviksi jäseniksi.

Oikaisuvaatimuksen äänioikeutettujen luettelosta saa tehdä se, joka katsoo, että hänet on oikeudettomasti jätetty pois äänioikeutettujen luettelosta tai että häntä koskeva merkintä on luettelossa virheellinen.

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ja jätettävä 7.9.2022 kello 16.00 mennessä seurakuntavirastoon, osoite yllä. Vaalilautakunta käsittelee oikaisuvaatimuksia 3.10.2022 pidettävässä kokouksessaan.

Varkaus 30.5.2022

Varkauden seurakunnan vaalilautakunnan puolesta
Hannu Tahvanainen
puheenjohtaja

 

Vaalien aikataulu

Ennakkoäänestys 8.–12.11.2022
Ennakkoon voi äänestää kaikissa ennakkoäänestyspaikoissa. Äänestää voivat kaikki evankelisluterilaisen kirkon jäsenet, jotka ovat vaalipäivään mennessä täyttäneet 16 vuotta. Rippikoulua tai konfirmaatiota ei edellytetä äänestämiseen. Kirkkoon liittymisen tulee olla rekisteröity 15.8.2022 mennessä. Muista ottaa henkilöllisyystodistus mukaan!

Varsinainen äänestyspäivä 20.11.2022
Vaalipäivänä voit äänestää vain oman seurakuntasi äänestyspaikassa. Äänestysaikaa on klo 11.00–20.00.

 

Varkauden seurakunta 90 vuotta.

Tutustu päätöksentekoon Varkauden seurakunnassa.