Kasvatuksen vastuuryhmä 2023-2024

Kasvatuksen vastuuryhmä käsittää lapsityön, nuorisotyön, lähetystyön.

Kasvatuksen vastuuryhmän jäsenet (henkilökohtaiset varajäsenet):
Heikki Alanen (Timo Wallius)
Pia Hedman (Tiina Häkkinen)
Pirjo Kolehmainen (Irja Pursiainen)
Klaus Leppänen (Pasi Auvinen)
Puheenjohtaja Leila Martikainen-Paatsola (Seija Pirinen)
Jari Tikkanen (Viljo Savolainen)

Läsnäolo- ja puheoikeus:
Jarkko Piippo, kirkkoherra

Asioiden esittelijä:
Tiina Taavitsainen, johtava kasvatustyön viranhaltija

Sihteeri:
Minna Riihimäki-Sutinen, toimistosihteeri