Diakoniatyö

 

Kirkon diakonia - oikeus ihmisarvoiseen elämään.

Diakoniatyöntekijät ovat sinua varten!

Diakoniatyö on kristilliseen ihmiskuvaan pohjautuvaa ja kohdistuu erityisesti niihin ihmisiin,
joihin muu apu ei yllä. Diakoniatyöntekijän kanssa voi keskustella yksinäisyydestä, mielen-
terveysongelmista, päihteistä, ihmissuhdevaikeuksista ja elämän kriiseistä -oikeastaan
kaikista elämän vaikeista asioista. Diakoniatyö tukee tapauskohtaisesti myös käytännöllisen
ja taloudellisen tuen tarpeessa olevia.

Diakoniatyö on koko seurakunnan tehtävä. Työ toteutuu viranhaltijoiden ja vapaaehtoisten
avulla. Teemme yhteistyötä eri järjestöjen ja viranomaistahojen kanssa. Apu on maksutonta
ja avointa kaikille seurakunnan alueella asuville.

Varaa aika diakoniatyöntekijälle  diakoniatyön toimistosta arkisin klo 9-15,
puh. 040 701 6630. Diakoniatyöntekijät tekevät pyydettäessä myös koti- ja laitoskäyntejä.
Leiri- retki- ja kerhotoimintaa järjestetään eri ikäisille ja kohdennetusti erilaisissa
elämäntilanteissa oleville.

Arkiateria 

Tiistaisin klo 11-12 Kuoppakankaan seurakuntakeskuksella alkaen 12.9.2023.

Aterian hinta on kolme euroa. 
Kaikissa ruokailuissa huomioidaan gluteeniton ruokavalio ja kasvisvaihtoehto.

Ruokalista päivittyy tähän kesän aikana. 
 

Elintarvikejako päättyi toukokuussa 2023 eikä sitä enää jatketa lahjoituselintarvikkeiden vähyyden vuoksi. 

 

Taloudellinen apu

Diakonian taloudellinen apu on yleensä kertaluonteista apua silloin, kun talous on ennakoimattomasti
horjunut tai kun kyseessä on odottamaton kriisi. Taloudellista apua annetaan harkinnanvaraisesti
seurakunnan hyväksymien avustusperiaatteiden mukaan. Avustamisessa tehdään yhteistyötä muiden
auttajatahojen kuten esimerkiksi Pohjois-Savon hyvinvointialueen sosiaalitoimen kanssa.
Ensisijainen avunlähde taloudellisessa tuessa on Kelasta haettava toimeentulotuki. 

Taloudellisia asioita ei käsitellä erillisinä, vaan ihminen kohdataan kokonaisuutena ja aineellinen tuki on yksi
osa auttamista. Diakoniatyöntekijän kanssa voit selvitellä taloudellisten vaikeuksien syitä ja eri vaihtoehtoja
niistä selviämiseksi. Työntekijältä saat myös tukea taloudenpidon suunnittelussa ja seurannassa.

Varaa aika diakoniatoimiston kautta p. 040 701 6630.
Mikäli tapaat diakoniatyöntekijän ja tarkoituksena on käsitellä taloudellista avustamista, ota mukaan viimeisin
toimeentulotukipäätös tai/ja muut tositteet tuloistasi ja menoistasi.

Tietoa talous- ja velkaongelmista, talouden hallinnasta ja etuuksista löydät myös seuraavista linkeistä:
 

                               

                                

Linkistä löydät diakoniatyöntekijöiden yhteystiedot:

Diakoniatyöntekijät - Varkauden seurakunta