Sopimusehdot hautainhoidolle

Seurakunnan hoidossa olevien hautojen hoito-ohjeisto, hoitotoimenpiteet ja sopimusehdot:

Yleistä:

Haudan peruskunnostuksen hautauksen jälkeen suorittaa seurakunta. Haudan peruskunnostamisella tarkoitetaan kukkatilan perustamista ja haudan kunnostamista nurmipinnalle. Hauta-alueiden nurmen leikkaus kuuluu hautausmaan yleishoitoon Varkauden seurakunnan kirkkovaltuuston päätöksellä (KV 16.11.2004 28 §). Haudan hoitovelvoite kuuluu hautaoikeuden haltijalle.  KL 17 5 § ”Seurakunta voi sopia hautaoikeuden haltijan kanssa, että seurakunta ottaa korvauksesta määräajaksi vastuun haudan hoidosta. Seurakunta voi tehdä sopimuksia hautojen hoidosta myös siten, että hoitokustannukset sijoitetaan erityiseen hautainhoitorahastoon, jonka varoilla kyseiset haudat hoidetaan ”.

 

Hoito-ohjeisto

 

1.Kesäkukkahoito:

 

Haudanhoitosopimus tehdään yhdeksi, viideksi tai kymmeneksi vuodeksi kesäkukilla. Samanaikaisesti yhdelle hauta-alueelle tehdään vain yksi hoitosopimus. Hoitomaksut määräytyvät hallinnassa olevan hauta-alueen leveyden mukaan 1-4 m. Jos hauta-alueella on useampi erillään oleva muistomerkki, kukkatilan peruskunnostus peritään jokaiselta erikseen. Varkauden seurakunnan hautausmailla haudan hoitoon kuuluvat muistomerkin tausta, päädyt ja muistomerkin edustalla mahdollisesti oleva kukkatila kukkineen tai monivuotisine kasveineen. Hautainhoitosopimusta tehtäessä seurakunnan kanssa sovitaan haudan hoitoon kuuluvat kukat ja kappalemäärä. Niiden mukaan suoritetaan nykyaikainen lannoitus ja muu maanparannus vuosittain.

 

  1. Perennahoito:

 

Perenna on monivuotinen ruohovartinen kasvi. Perennahoito tehdään viideksi vuodeksi, hoidolla käytetään kuunliljaa. Perennahoidossa peritään yksi hinta hallinnassa olevan haudan leveydestä riippumatta. Huom. perennahoito poikkeaa kesäkukkahoidosta siinä, että kesäkukat vaihdetaan vuosittain ja perennahoidossa kuunliljat nousevat keväällä ja kasvusto laajenee joka vuosi. Ensimmäisenä vuonna kasvusto on kevyehkö. Perennahoitoa ei voida tehdä haudalle, jolla on kukkatilassa kivireunus, allas tms. Hautauksen yhteydessä mahdollisesti vaurioituneet perennat vaihdetaan. Perennahoitohaudalle ei istuteta kesäkukkia, koska perennojen kasvu häiriintyy. Lisäkukiksi saa laittaa vain leikkokukkia. Kevät- ja syyskukat asetetaan istuttamatta ruukkuineen kukkatilan reunalle.

 

Haudan hoitosopimus tulee voimaan 15.4.saapuneiden suoritusten perusteella. Haudan hoitokausi alkaa 15.5. ja päättyy 16.9. Kukkatilan peruskunnostus tehdään toukokuussa. Kukkien istutus aloitetaan sääoloista riippuen 10.6 alkaen ja pääsääntöisesti kukat istutetaan kuitenkin juhannukseen mennessä. Kukkien istutuksen yhteydessä omaisten tuomat kevätkukat poistetaan. Hoitohautojen kukat eivät ole täydessä kukassa istutuksen aikaan ja väljemmässä tilassa kukat kasvavat ja kukoistavat paremmin. Kemiallisten kasvinsuojeluaineiden käyttäminen on lopetettu hautausmailla 2001, joten pyrimme luonnonmukaisin keinoin haudan hoidon onnistumiseen. Jos omaiset tuovat haudalle hoitosopimukseen sisältyvien kukkien lisäksi muita ruukkukukkia niin kukkia ei istuteta varsinaiseen kukkatilaan vaan ruukut sijoitetaan kukkatilan välittömään läheisyyteen maan pinnalle ja niitä hoidetaan muun hoidon yhteydessä. Haudan hoidon erikoistoiveista sovitaan hautausmaan työnjohdon tai seurakuntapuutarhurin kanssa.

 

Haudanhoitosopimukseen sisältyy seuraavat toimenpiteet:

*Hoidossa olevien perennojen kevätkunnostus ennen kasvun alkua ja talvivaurioiden korjaus

*Kukkatilan kasvualustan kevätkunnostus, haudalla voi olla useampi muistomerkki

*Valitut kukat ja niiden istutus sekä lannoitus, kastelu ja nyppiminen koko hoitokauden ajan

*Perennojen kukkavarsien poisto kukinnan jälkeen

*Kasvualustan haraaminen, kasvitautien ja -tuholaisten torjunta tarvittaessa

*Muistomerkin ja kukkatilaa ympäröivän nurmen viimeistely siimaleikkurilla

*Omaisten tuomien leikkokukkien hoitaminen ja niiden poistaminen lakastumisen jälkeen

*Kukkien poisto 16.9. jälkeen, jos halla ei ole vaurioittanut kukkia jo aiemmin. 

*Kukkatilan kasvualustan syysmuokkaus, jonka jälkeen istutetaan haudoille tilatut callunat

*Perennahoidon syyskunnostus tehdään siistimällä kasvusto ja mahdolliset syyskukat istutetaan perennojen väliin.

*Vuosittaisia muokkauksia perennahoidoille ei tehdä.

 

Haudalla olevien muistomerkkien oikaisusta ja hoidosta, kuten tekstin kaiverruksesta, kultauksesta jne. vastaa hautaoikeuden haltija. Jos muistomerkki on kallellaan tai painunut, haudalle ei tehdä hoitosopimusta ennen kuin muistomerkki on oikaistu. Kun hauta otetaan ensimmäisen kerran seurakunnan hoitoon, muistomerkin oikaisu on maksullinen. Samoin kun pitkäaikainen sopimus päättyy, ja tehdään uusi jatkosopimus, muistomerkin oikaisu ja nosto on maksullinen.

 

Sopimuskaudella pienimuotoinen muistomerkin oikaisu tehdään hoitoon kuuluvana, mutta vaarallisesti kallellaan olevista muistomerkeistä seurakunnasta tiedotetaan haudan haltijalle.

 

Sopimusehdot:

 

  1. Haudan hoitosopimus tehdään vain haudalle, jonka hallinta-aika on voimassa.
  1. Hautaoikeuden haltijalla ei ole ilman kirkkoneuvoston lupaa oikeutta tehdä haudalle hoitoa hankaloittavia muutoksia.
  1. Seurakunnalla on oikeus tehdä haudalle hoidon onnistumisen kannalta tarpeellisia muutoksia.
  1. Mikäli hoitokustannukset nousevat, on seurakunta oikeutettu muuttamaan hoitotapaa siihen käytettävien varojen mukaiseksi.
  1. Haudan hoidon jatkosopimuksen voi tehdä vasta entisen päätyttyä.

      6. Seurakunta ei vastaa sodan, ilkivallan, poikkeuksellisten sää- ja luonnonolosuhteiden tai 

          muun seurakunnasta riippumattoman syyn aiheuttamasta vahingosta.

 

Hyväksytty 20.8.2019 

Hautainhoitorahaston johtokunta

 

Hyväksytty  4.9.2019

Varkauden seurakunnan kirkkoneuvosto