Häät

Parisuhde on ainutlaatuinen ja elämää rikastuttava lahja. Avioliitto antaa tarvittavan suojan sille, että voimme turvallisesti opetella elämään yhdessä ja jakamaan myös syvimpiä pelkojamme ja unelmiamme.

Avioliitto on Jumalan ihmiselle antamana tehtävänä Hänen erityisessä suojeluksessaan, ja kirkollisessa avioliittoon vihkimisessä keskeisintä onkin Jumalan siunauksen pyytäminen liitolle. Alttarilta lähdetään arjen aallokkoon laillisina aviopuolisoina, seurakunnan rukousten kannattelemina ja Jumalan siunaamina. Tähän siunaukseen voi turvata myös suhteen vaikeissa vaiheissa.

Vihkivalmistelut

Avioliiton esteiden tutkinta

Avioliittoon aikovien on yhdessä pyydettävä avioliiton esteiden tutkintaa ennen vihkimistä. Esteiden tutkintaa täytyy pyytää viimeistään seitsemän vuorokautta ennen vihkipäivää. Jos toinen puolisoista on ulkomaalainen, esteiden selvittely voi kestää pidempään, jopa viikkoja.Avioliiton esteiden tutkinnan tarkoitus on varmistaa, että avioliitolle ei ole lainmukaisia esteitä.

Avioliiton esteiden tutkinnan voi tehdä myös netissä.

Vihkipaikan ja -papin varaaminen

Voit aloittaa vihkijärjestelyt soittamalla toimistosihteerille, p. 040 183 1172 tai vierailemalla seurakuntavirastolla. Keskustelussa sovitaan vihkiaika, -paikka sekä pappi ja kanttori. Kirkko kannattaa varata hyvissä ajoin, jotta vihkiminen onnistuu toivomanasi päivänä. Voit esittää toivomuksen myös vihkivästä papista.

Kuulutukset kirkossa ja lehdissä

Seurakuntavirastossa sovitaan myös, missä kirkossa ja milloin vihkiparin avioliittoaikomus luetaan. Kirkossa kuuluttaminen ei ole pakollista, mutta siinä myös seurakunta liittää avioliittoon aikovat esirukouksiinsa. Vihkimisen jälkeen vihittyjen nimet julkaistaan myös Warkauden lehdessä ja seurakuntalehti Kotiviestissä, mikäli vihkipari ei toisin toivo.

Vihkitilaisuus

Vihkimisen toimittaa joko oman kotiseurakunnan pappi tai muu pappi, jonka vihittävät ovat tehtävään pyytäneet. Vihkipaikkana voi olla joko kirkko, kappeli, koti tai muu sopivaksi katsottu paikka. Voit tutustua seurakunnan omiin tiloihin katsomalla verkkosivujen tilaesittelyitä tai vierailemalla paikan päällä. Varmista tällöin seurakuntavirastosta, että ovet ovat auki.

Vihkimisen yhteydessä voidaan viettää morsiusmessua eli vihkijumalanpalvelusta, jossa tarjoillaan ehtoollinen. Toisaalta vihkiminen voi tapahtua myös aivan pienimuotoisesti. Vähimmillään vihittävien ja vihkijän lisäksi tarvitaan kaksi todistajaa.

Sormus pujotetaan sormeen.

Vihkikeskustelut

Vihkimistä edeltää yleensä tapaaminen vihkimisen suorittavan papin kanssa. Tapaamisessa tutustutaan vihkipaikkaan, käydään läpi vihkikaavaa ja pohditaan yhdessä avioliiton merkitystä. Voitte myös rauhassa harjoitella tilanteen kulkua ja keskustella omista vihkimiseen liittyvistä toiveistanne.

Vihkitilaisuuteen voi kuulua monenlaista musiikkia, ja siitä sovitaan erikseen kanttorin kanssa. Alku- ja päätösmusiikkina käytetään useimmiten tunnettuja häämarsseja. Tilaisuudessa lauletaan lisäksi ainakin yksi virsi. Myös muuta tilaisuuteen sopivaa laulu- ja soitinmusiikkia voi esittää.

Kirkossa järjestettävä vihkitilaisuus on jumalanpalvelus, jossa pyydetään siunausta vihittäville ja rukoillaan heidän puolestaan. Musiikin pitäisi tukea tätä jumalanpalvelusta. Voitte keskustella toiveistanne kanttorin kanssa tai kysyä häneltä ehdotuksia tilaisuuden musiikiksi.

Maistraatissa solmitulle avioliitolle voidaan pyytää siunausta evankelis-luterilaisen perinteen mukaisesti. Tilaisuus muistuttaa kirkollista vihkimistä. Merkittävin ero on kysymysten sanamuodossa, koska siunausta pyydetään jo solmitulle avioliitolle. Avioliiton siunaaminen

Kirkkohäissä pyydetään siunausta avioliitolle. Pari lupautuu naimisiin mennessään rakastamaan toisiaan myös vaikeina aikoina. Vihkimisessä tulee olla läsnä vähintään kaksi todistajaa. Pappi huolehtii vihkimisen kulusta.

Vihkimisen kulku