Hallinto ja päätöksenteko

Seurakunnan perustehtävä on hengellinen työ, jolle seurakunnan talous ja hallinto luovat edellytykset. Tämä merkitsee johtajuuden jakautuneisuutta: niin sanotun hengellisen työn tekijät kuuluvat kirkkoherran alaisuuteen ja talousasiat ovat hallintojohtajan ohjauksessa.

Paikallisseurakunnan hallinnolliseen hierarkiaan kuuluvat työtä johtavat työalojen johtokunnat, yhdessä kirkkoneuvoston ja kirkkovaltuuston kanssa.

Taloudellis-hallinnollisen tason rooli ei ole vähempiarvoinen hengellisen tason kanssa,
vaan sen rooli on toimintaa tukeva. Seurakunnan toiminnan tarkoitus ei ole taloudellisen voiton tavoittelu.

Pääset tutustumaan alla olevista linkeistä tämänhetkisiin seurakuntatoiminnan,
tukitoimintojen ja hallinnon organisaatiorakenteisiin (ei saavutettava pdf-tiedosto.)

Seurakuntatyö

Tukitoiminnot

Hallinto

Seurakuntalainen saa vaikuttaa

Seurakunnan jäsenenä sinulla on mahdollisuus vaikuttaa seurakuntasi toimintaan.

Kerro ideasi luottamushenkilölle tai seurakunnan työntekijälle.

Nimettömänä ideoiden kertominen onnistuu palautelomakkeen kautta.

Olet tervetullut mukaan toimintaan.

 

Uusien luottamushenkilöiden siunaaminen pääkirkossa keväällä 2015.