Henkilöstöjaosto 2023-2024

Kirkkoneuvostossa on henkilöstöjaosto, johon kuuluvat kirkkoherra puheenjohtajana ja neljä muuta jäsentä sekä näiden henkilökohtaiset varajäsenet.

Henkilöstöjaoston tehtävänä on päättää seuraavista asioista:
1) koulutus- ja kehittämissuunnitelmat
2) henkilökunnan harkinnanvarainen palkkauksen tarkistaminen
3) yleisohjeet palkitsemisesta / muistamisesta
4) yli 30 päivää kestävät virkavapaudet lukuun ottamatta seurakunnan papinviran haltijoiden virkavapauksia
5) ulkomaan virkamatkamääräykset
6) oman auton käyttöoikeudet
7) virkapuhelinkorvaukset
8) virkojen perustamisen / lakkauttamisen valmistelu kirkkoneuvostolle
9) kirkkoneuvoston toimivaltaan kuuluva virkojen ja työsuhteiden täyttämisen valmistelu kirkkoneuvoston antamien ohjeiden mukaisesti
10) kirkkoneuvoston antamat muut mahdolliset tehtävät.
(Kirkkoneuvoston ohjesääntö 4 §, 13 §)

Henkilöstöjaosto (varajäsenet):
Jarkko Piippo, puheenjohtaja
Heikki Alanen, varapuheenjohtaja (Jorma Aro)
Pauli Paatsola (Olavi Martikainen)
Eija Pöllänen (Leila Martikainen-Paatsola)
Marita Rundelin (Eija Ruuskanen)

Sihteeri:
Tiina Suomalainen, hallintojohtaja