Viestinnän vastuuryhmä 2023-2024

Viestintätoimikunnan tarkoituksena on toimia tiedotuksen asiantuntijaelimenä, ideariihenä.

Viestintätoimikunnan jäsenet (varajäsenet):Toini Juvonen (Marita Rundelin)
Kirsti Lumiala (Kristine Hiltunen)
Markku Nikkilä (Jukka Häyrinen)
Pauli Paatsola (Viljo Savolainen)
Irja Pursiainen (Niina Kutvonen)
Timo Wallius (Jaakko Ikonen)

Läsnäolo- ja puheoikeus:
Jarkko Piippo, kirkkoherra

Asioiden esittelijä ja sihteeri:
Karoliina Mustonen, tiedottaja