Aikuisia ja lapsia laulamassa.
Kirkkomuskarissa lauletaan, lorutellaan ja leikitään.

Kirkkomuskari

Kun kuuluu laulut, leikit, lorut
unohtuu elämän pienet porut.
Musiikinsiivet jokaista kantaa,
iloa elämään antaa.

KIRKKOMUSKARIT 

Kirkkomuskariryhmät ovat tärkeitä kohtaamispaikkoja. Laulut, leikit ja soittaminen tuovat iloa elämään ja tukevat lapsen kasvua ja kehitystä.

Muskariryhmät kokoontuvat kerran viikossa Hannunsalilla Pääkirkon vieressä. Kaiken ikäiset lapset voivat osallistua perheryhmiin turvallisesti omien aikuistensa –äidin, isän, isovanhemman tai hoitajan– kanssa. Perheryhmissä kokoontumisen kesto on 30 minuuttia.

Kirkkomuskarin toimintamaksu on 20€/kausi, saman perheen sisarukset 5€/kausi. 

Mahdollisia vapaita paikkoja ja lisätietoja Saulilta p. 040-5785711.

Vauva soittaa rumpua.