Kirkkoneuvosto

Kirkkoneuvosto johtaa seurakunnan toimintaa, valmistelee asiat kirkkovaltuustolle ja panee päätökset täytäntöön.
Kirkkoneuvosto vastaa seurakunnan yleisestä hallinnosta ja on seurakunnan taloudenhoitaja.
Neuvosto valitsee myös suurimman osan seurakunnan viranhaltijoista.

Kirkkoneuvosto koostuu luottamushenkilöistä, jotka kirkkovaltuusto valitsee kahden vuoden ajaksi.
Kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimii kirkkoherra Jarkko Piippo ja sihteerinä vt. hallintojohtaja Tiina Suomalainen.
Kirkkoneuvoston kokouksissa on läsnäolo- ja puheoikeus kirkkovaltuuston puheenjohtajilla
eli Heikki Alasella ja Pia Hedmanilla sekä kappeliseurakunnan kappalaisella Risto Huotarilla.

Kirkkoneuvoston jäsenet 2021–2022

Ota yhteyttä

palvelukeskuksen johtaja, eläkeläinen

Kirkkoneuvoston jäsen. Kirkkoneuvoston edustaja Kangaslammin kappelineuvostossa.

Yrittäjä, eläkeläinen

Kirkkoneuvoston jäsen. Henkilöstöjaoston jäsen. Kirkkoneuvoston edustaja kasvatustyön johtokunnassa. Kirkonväen sosialidemokraatit -ehdokaslista.

Sosionomi (YAMK)

Kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja. Kirkkoneuvoston jäsen. Kirkonväen sosialidemokraatit -ehdokaslista.

Eläkeläinen

Hautainhoitorahaston puheenjohtaja. Kirkkoneuvoston edustaja seurakuntapalvelun johtokunnassa.

Eläkeläinen

Kirkkoneuvoston jäsen. Kasvatustyön johtokunnan puheenjohtaja.

Kirjakauppias

Kirkkoneuvoston jäsen. Hautainhoitorahaston johtokunnan jäsen.

FM, tietoturva-asiantuntija

Kirkkoneuvoston jäsen. Kirkkoneuvoston edustaja hautainhoitorahaston johtokunnassa.

Palvelusihteeri

Kirkkoneuvoston jäsen. Kirkkoneuvoston edustaja viestintätoimikunnassa. Henkilöstöjaoston jäsen.

Proviisori

Kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja. Henkilöstöjaoston jäsen.