Kirkkoneuvosto

Kirkkoneuvosto johtaa seurakunnan toimintaa, valmistelee asiat kirkkovaltuustolle ja panee päätökset täytäntöön.
Kirkkoneuvosto vastaa seurakunnan yleisestä hallinnosta ja on seurakunnan taloudenhoitaja.
Neuvosto valitsee myös suurimman osan seurakunnan viranhaltijoista.

Kirkkoneuvosto koostuu luottamushenkilöistä, jotka kirkkovaltuusto valitsee kahden vuoden ajaksi.
Kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimii kirkkoherra Jarkko Piippo ja sihteerinä hallintojohtaja Tiina Suomalainen.
Kirkkoneuvoston kokouksissa on läsnäolo- ja puheoikeus kirkkovaltuuston puheenjohtajilla
eli Niina Kutvosella ja Esa Tuovisella sekä kappeliseurakunnan kappalaisella.

Kirkkoneuvoston jäsenet 2023-2024

Ota yhteyttä

Seurakuntaneuvos, eläkeläinen

Kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja, Kasvatuksen vastuuryhmän jäsen ja Henkilöstöjaoston varapuheenjohtaja.

Eläkeläinen

Kirkkoneuvoston jäsen, Diakonian vastuuryhmän puheenjohtaja ja Henkilöstöjaoston varajäsen.

Sosionomi (YAMK), työllisyyspalveluiden tiimivastaava,

Kirkkoneuvoston jäsen ja Kasvatuksen vastuuryhmän jäsen

Agrologi, metsätalouden harjoittaja

Kirkkoneuvoston jäsen, Hautainhoitorahaston johtokunnan jäsen, Musiikin ja jumalanpalveluselämän vastuuryhmän varajäsen ja Henkilöstöjaoston varajäsen.

Musiikinopettaja

Kirkkoneuvoston jäsen ja Musiikin ja jumalanpalveluselämän vastuuryhmän puheenjohtaja

FM, tietoturva-asiantuntija

Kirkkoneuvoston jäsen, Viestinnän vastuuryhmän jäsen, Musiikin ja jumalanpalveluselämän vastuuryhmän jäsen, Henkilöstöjaoston jäsen ja Rovastikuntaneuvoston varajäsen

Kirjakauppias

Kirkkoneuvoston jäsen, Seurakuntatyön vastuuryhmän jäsen ja Henkilöstöjaoston jäsen.

Palvelusihteeri

Kirkkoneuvoston jäsen, Hautainhoitorahaston johtokunnan jäsen, Viestinnän vastuuryhmän varajäsen ja Henkilöstöjaoston jäsen.

Eläkeläinen, evp. palvelusihteeri

Kirkkoneuvoston jäsen, Diakonian vastuuryhmän jäsen ja Henkilöstöjaoston varajäsen.

Erityisluokan opettaja

Kirkkoneuvoston jäsen ja Hautainhoitorahaston johtokunnan jäsen