Klikkaamalla kuvaa aukeaa diakoniatyön kesän 2024 uutiskirje. 

Vapaaehtoistyö

Vapaaehtoistyön tehtävänä on tarjota mahdollisuus antaa aikaansa ja osaamistaan lähimmäisen parhaaksi. Vapaaehtoiset työntekijät ovat iso ja arvokas apu seurakunnalle ja muun muassa diakoniatyön kirpputori pyörii vapaaehtoisten voimin.  Vapaaehtoisena työntekijänä voit esimerkiksi toimia ystävänä yksinäiselle tai auttaa tilaisuuksissa. Diakoniatyön vapaaehtoiseksi pääsee ottamalla yhteyttä diakoniatyöntekijä Minnaan ja sopimalla haastatteluaika. Haastattelussa kartoitetaan vapaaehtoisen kiinnostusta tehtävästä sekä käydään läpi vapaaehtoistyön periaatteita. Seurakunnan vapaaehtoisia muistetaan vuoden aikaan mm. yhteisellä retkellä.  

Vanhustyö

Diakonian vanhustyötä tehdään hyvässä yhteistyössä kaupungin eri toimijoiden kanssa. Diakoniatyöntekijöiden kotikäynnit tarjoavat niin keskusteluapua, kuin myös tarvittaessa neuvoa ja tukea taloudellisissa asioissa.  Diakoniatyön kautta vapaaehtoiset voivat hakeutua ystävätoimintaan juttelu ja ulkoilukaveriksi ikäihmisille. Työntekijät pitävät myös hartauksia asumisyksiköissä ja kausittain järjestetään yhteisiä syntymäpäiviä. Lisäksi ikäihmisille on tarjolla kerhoja ja etsivän vanhustyön kautta palvelupäiviä.

Vammaistyö

Vammaistyössä tehtävänä on perheiden ja yksilöiden auttaminen osallisuuteen ja yhteyteen kunkin erityiset tarpeet huomioiden. Työtä tehdään yhdessä kehitysvammatahojen ja Vaalijalan papin kanssa. Työntekijät pitävät säännöllisesti hartauksia kehitysvammaisten asumisyksiköissä ja vuosittain järjestetään yhteinen joulujuhla. Lisäksi järjestetään leiripäiviä ja vammaisia kutsutaan mukaan muuhun toimintaan huomioimalla esteettömyys ja saavutettavuus.

Pilkkijöitä ja ulkoilijoita jäällä Puurtilan seurakuntakodilla.
Pilkkimistä ja ulkoilua talvisessa leiripäivässä Puurtilan seurakuntakodilla