Diakoniatyön toiminta

Diakoniatyö järjestää monenlaista avointa ja ryhmätoimintaa eri puolilla
kaupunkia eri kohderyhmille. Toteuttamisessa työntekijöitä auttavat
lukuisat vapaaehtoiset. Itsellesi sopivaa ryhmää voit etsiä kohdasta Toimintaa aikuisille.

 

Vammaistyö

Seurakunta on tarkoitettu kaikille! Sinulle on paikkasi sellaisena kuin olet.

Vammaistyön tavoite on rohkaista vammaisia ja heidän omaisiaan
osallistumaan seurakunnan toimintaan sekä järjestää erilaista virkistystoimintaa
ottaen huomioon eri vammaisryhmien vaatimukset. Vammaistyöhön kuuluvat
mm. näkö-, kuulo-, liikunta- ja kehitysvammaiset.

Järjestämme erilaisia retkiä, leiripäiviä, leirejä ja kirkkopyhiä. Keskustelut,
kotikäynnit ja vierailut tukevat myös osaltaan vammaisten yhteyttä
seurakuntaansa. Toimintaa järjestetään yhteistyössä kaupungin,
hoitokotien ja kolmannen sektorin kanssa.

Vammaistyön yhteyshenkilönä toimii seurakunnassasi
diakoniatyöntekijä Heli Kylmänen p. 040 354 6957. 

Ihmisiä pihalla kahvilla.
Kesäisin diakoniatyöntekijät jalkautuvat ympäri kaupunkia kesäkahvien merkeissä!