Vammaistyö

Vammaistyössä tehtävänä on perheiden ja yksilöiden auttaminen osallisuuteen ja yhteyteen kunkin erityiset tarpeet huomioiden. Työtä tehdään yhdessä kehitysvammatahojen ja Vaalijalan papin kanssa. Työntekijät pitävät säännöllisesti hartauksia kehitysvammaisten asumisyksiköissä ja vuosittain järjestetään yhteinen joulujuhla. Lisäksi järjestetään leiripäiviä ja vammaisia kutsutaan mukaan muuhun toimintaan huomioimalla esteettömyys ja saavutettavuus.

Ihmisiä pihalla kahvilla.
Kesäisin diakoniatyöntekijät jalkautuvat ympäri kaupunkia kesäkahvien merkeissä!