Varkauden seurakunnan strategia

Seurakunnan strategia

Välittämisen vuodet 2021–2025

Tehtävä: Välitämme viestiä Jumalan rakkaudesta. Välitämme lähimmäisestä. Elämme yhdessä arjessa ja pyhässä, jotta voisimme kokea seurakunnan merkityksellisenä.

Tulevaisuuden tavoite: Seurakunta on yhteisö, jossa tulemme kuulluiksi ja tasavertaisesti kohdatuiksi. Seurakunta herättää miettimään, mikä on pyhää, mikä on luomakunnan ja ihmisen arvo. Varkautelaiset haluavat olla osa kotiseurakuntaansa. Seurakunta on vahva, luotettava ja haluttu yhteistyökumppani Varkaudessa. Seurakunta pystyy nopeasti reagoimaan muuttuviin tilanteisiin. Asetumme heikoimpien puolelle ja voimistamme niiden ääntä, joilla sitä yhteiskunnassa ei ole.

Nykyiset vahvuudet: Vakaa talous, motivoituneet ja osaavat työntekijät, hyvä työskentely ilmapiiri, hyvät tilat, riittävä määrä työntekijöitä, laajasti toimintaa, hyvä yhteistyö verkostoissa, sitoutuneita vapaaehtoisia ja osallistuvia seurakuntalaisia. Vahva digitaalinen osaaminen ja tavoittavat sosiaalisen median kanavat. Ympäristötyöhön sitoutuminen.

Haasteet: Kokemus seurakunnan ja kirkon merkityksellisyyden vähenemisestä, Varkauden ikärakenne, seurakunnan jäsenmäärän väheneminen, eri ikäisten ihmisten syrjäytyminen, kristillisen perinteen mureneminen.

Varkauden seurakunnan logo.

 

 

Sydänpipareita
Kuvaaja: Aarne Ormio