Avoimet työpaikat

"Varkauden seurakunnassa vahvistamme yhteyttä ympäristöön, luomakuntaan ja toisiimme kestävillä valinnoilla.
Kiitollisuus, kunnioitus ja kohtuus ovat suuntaviivoja ja yhdessä toimien saamme muutosta aikaiseksi."

------------------

I seurakuntapastorin virka

Vireässä Varkauden seurakunnassa on haettavana I seurakuntapastorin virka 1.8.2024 lukien tai sopimuksen mukaan. Varkauden seurakunnassa on noin 13 600 jäsentä ja 50 työntekijää, joista pappeja kuusi. Meillä on laaja-alainen jumalanpalveluselämä sekä olemme toivottuja kirkollisiin toimituksiin.

Työalaksi on suunniteltu sairaalasielunhoitoa. Kyseessä on vakituinen virka, siksi arvostamme pidempiaikaista sitoutumista Varkauden seurakuntaan. Seurakunta avustaa mahdollisessa asunnon saannissa. Koulutusmyönteinen ja työhyvinvointiin panostava seurakuntamme tarjoaa hyvän työterveyshuollon, liikunta- ja kulttuuriseteliedun sekä työpaikkaruokailun.

Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli antaa I seurakuntapastori virkaan viranhoitomääräyksen.

Valittavan henkilön tulee olla ev.lut. kirkon konfirmoitu jäsen. Viranhaussa huomioidaan pappisvihkimyksen saaneet henkilöt sekä pappisvihkimystä hakevat teologian maisterit. Haettava virka on sijoitettu vaativuusryhmään 601 (3062,09 e/kk). Virkaa täytettäessä noudatetaan 4 kuukauden koeaikaa.

Tehtävä edellyttää suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää ymmärtämisen taitoa. Virkaan valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus (T-lomake, enintään 4 kk vanha) ja rikosrekisterilain 6 § 2 momentin mukainen rikosrekisteriote.

Tehtävään ilmoittaudutaan 1.3.2024 klo 15.00 mennessä KirkkoHR:n sähköisellä hakulomakkeella, joka on osoitteessa https://kirkkorekry.fi/

Haastattelut kutsutuille pidetään 21.3. 2024 seurakuntavirasto Majakalla, ajankohta ilmoitetaan myöhemmin. (Ahlströminkatu 19 Varkaus) Papiksi vihityt liittävät mukaan nimikirjanotteen. Se liitetään sähköisessä hakulomakkeessa kohtaan nimikirjaote. Maisterihakijoilta pyydetään vapaamuotoista hakemusta ja ansioluetteloa

Yhteystietomme

Lisätietoja virasta antaa Varkauden seurakunnan kirkkoherra Jarkko Piippo, s-posti: jarkko.piippo@evl.fi ja puh 040 0377 066 tai kappalainen Niina Pehkonen, niina.pehkonen@evl.fi puh 0400-132 980

Ohjeita verkkolomakkeen täyttämiseen antaa tuomiokapitulin notaari Janne Bovellan: puh. 044 7050 604 tai janne.h.bovellan(at)evl.fi.

Tietoja organisaatiosta

Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli   https://www.varkaudenseurakunta.fi/

-------------------

Tule taloussihteeriksi virkeään Varkauden seurakuntaan!

Taloussihteeri vastaa kirjanpidosta sekä valmistelee talousarvion ja tilinpäätöksen yhteistyössä Kirkon palvelukeskuksen (KIPA) ja seurakunnan eri työalojen kanssa. Tehtävään sisältyy myös johdon sihteerin tehtäviä. Meillä taloussihteeri vastaa myös seurakunnan päätearkiston hoitamisesta. Koeajan jälkeen, ja kokemuksen kartuttua, virka täydentyy hallintojohtajan sijaisuudella.

Odotamme AMK-/opistotasoista tai muuta virkaan soveltuvaa tutkintoa ja riittävää perehtyneisyyttä julkisyhteisön/seurakunnan talouteen ja hallintoon. Arvostamme erityisesti kokemusta seurakunnan taloustoimen tehtävistä. Eduksi katsomme SAP-osaamisen.

Lue lisää ja tee hakemus KirkkoRekryssä

--------------------

Hautatoimessa avoinna toimistosihteerin virka.

Hautatoimen toimistosihteerin tehtävät ovat pääosin lakisääteisiä. Toimistosihteeri ylläpitää hautarekisteriä ja hautapaikkakarttoja sekä hoitaa hautaoikeuden haltijuuteen, hautojen hoitosopimuksiin ja hoitamattomuuskuulutuksiin liittyviä neuvontatehtäviä. Hän myös vastaa tiedusteluihin hautapaikoista ja luovuttaa hautapaikkoja, hoitaa haudanhoitosopimusten ja muut hautatoimelle kuuluvat laskutukset ja toimii seurakuntapuutarhurin viransijaisena.

Tutstu lähemmin ja jätä hkemus KirkkoRekryssä

--------------------
 

KAUSITYÖT VARKAUDEN SEURAKUNNAN HAUTATOIMESSA

Haemme  Varkauden seurakunnan hautatoimeen hautausmaille kausipuutarhureita ja pienkonekorjaajaa määräaikaiseen työsuhteeseen hoitokaudelle 2.5-30.9.2024.

Varkauden hautausmaalle haetaan kausipuutarhureita/ tiiminvetäjiä toimimaan kesäkaudella 2024. Päätyötehtävät ovat hautausmaan viherrakennus- ja kunnossapitotyöt sekä hoitohautojen hoitotyöt. Ohjaat työryhmää ja työskentelet ryhmän mukana.

Kausipuutarhurin kelpoisuusvaatimuksena on viheralan/ puutarha-alan tutkinto tai puutarha- alan työkokemus. Eduksi katsomme kokemuksen vastaavanlaisista töistä, hautausmaan hoidon käytännön tuntemus, puutarhakoneiden käyttötaito ja kasvituntemus. Tarvitset kyvyn fyysiseen ulkotyöhön, tiimityöskentelytaitoja, ahkeruutta ja reippaan asenteen.

Pienkonekorjaaja/pienkonemekaanikko toimii pääasiassa Luttilan hautausmaalla sekä tarvittaessa Könönpellon ja Kangaslammen hautausmaalla. Osaat huoltaa ja korjata moottorikäyttöisiä pienkoneita ja työlaitteita. Omaat hyvät tiimityöskentelytaidot ja käytät maahantuojien ja varaosaliikkeiden tietokoneohjelmia. Pienkonekorjaaja antaa kausityöntekijöille hautausmaalla käytettävien työkoneiden käyttöohjeistuksen ja huolehtii koneiden työturvallisuudesta.

Palkkaus KirVesTes:n mukainen.

Työaika arkisin klo 7- 15.09.  Viikkotyöaik 38.15 tuntia

Hakuaika on 1.2- 1.3.2024. Hakijoita haastatellaan jo hakuaikana.

Lisätietoja ja hakemukset CV:llä voi lähettää seurakuntapuutarhuri Kirsi Kortelaiselle puh. 040 520 4012 sähköposti kirsi.kortelainen@evl.fi Käyntiosoite Alströminkatu 19, 78250 Varkaus.

 

 

KESÄTYÖNTEKIJÖITÄ VARKAUDEN SEURAKUNNAN HAUTATOIMEEN

Varkauden seurakunnan hautatoimi hakee hautausmaille Varkauteen ja Kangaslammille noin 30 kesätyöntekijää: puutarhureita, vihertyöntekijöitä ja opiskelijoita.

Työt ajoittuvat hoitokaudelle 2024. Työtehtävät sisältävät hautausmaiden ja hautojen hoitoa, kausikukkien istutusta ja hoitoa, nurmikon leikkausta ja siimaustöitä, pensaiden leikkausta sekä käytävien kunnostusta.

Hakijoilta edellytämme vähintään 18 vuoden ikää. Reipas asenne, ahkeruus, tiimityöskentelytaidot sekä kyky fyysiseen ulkotyöhön ovat työssä eduksi. Arvostamme myös kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja hyviä vuorovaikutustaitoja.

 

Palkkaus KirVESTES:n mukaan.

Viikkotyöaika 38.15 tuntia.

Työt alkavat huhti-kesäkuussa 2024 ja työsuhteiden pituudet ovat 1-6 kuukautta.

Hakuaika on 15.12.2023-1.3.2024.

Lisätietoja antaa ja vapaamuotoiset hakemukset: seurakuntapuutarhuri Kirsi Kortelainen puh. 040 520 4012 tai sähköposti kirsi.kortelainen@evl.fi käyntiosoite Ahlströminkatu 19, 78250 Varkaus.