Liity kirkkoon

Sormien ympärille kiedotut leskenlehdet.

 

Kirkkoon liittyminen tarkoittaa liittymistä kotikuntasi seurakuntaan.
Seurakunta haluaa olla mukanasi elämän käännekohdissa, arjessa ja juhlassa.

Kirkon kotisivuilla voit tutustua tarkemmin siihen, mitä kirkon jäsen saa Linkki avautuu uudessa välilehdessäkirkollisveron vastineeksi.

Kirkollisverovaroilla seurakunta muun muassa:

  • huolehtii alueensa köyhistä,
  • järjestää toimintaa lapsiperheille ja nuorille,
  • huolehtii hyvästä palvelukulttuurista,
  • tarjoaa keskusteluapua ja sielunhoitokeskusteluja,
  • järjestää leirejä ja toimintapäiviä
  • eli tukee varkautelaisia heidän arjessaan,
  • iloitsee yhdessä elämän iloista
  • ja suree vierellä surun murtaessa.

Kirkkoon voi liittyä:

1.  Netissä Liity kirkkoon.fi- palvelun kautta.
oit liittyä kirkkoon tietoturvallisen verkkopalvelun kautta. Käyttämällä sähköistä tunnistautumista osa kirkkoon liittymiseen tarvittavista tiedoista saadaan suoraan väestötietojärjestelmästä. Sähköisen tunnistautumisen käyttäminen nopeuttaa kirkkoon liittymistä. Tunnistautumista voi käyttää henkilö, joka on vähintään 18-vuotias ja jonka kotikunta on Suomessa. Jäsenyytesi on voimassa vasta, kun seurakunta on vahvistanut asian.

2. postitse: Postitse liittyminen tapahtuu siten, että liittyjä tulostaa ja täyttää liittymislomakkeen ja toimittaa lomakkeen seurakuntavirastolle kirkkoherran allekirjoitettavaksi. Liittymislomakkeen voi myös noutaa Varkauden seurakunnan seurakuntavirastosta aukioloaoikoina.

3. asioimalla henkilökohtaisesti Kuopion aluekeskusrekisterissäKirkkoon liittyminen tapahtuu Kuopion aluekeskusrekisterissä. Jos henkilö on kuulunut toiseen uskonnolliseen yhdyskuntaan, on hänen erottava edellisestä uskontokunnasta ennen evankelis-luterilaiseen kirkkoon liittymistä.

Lisätietoja saa Kuopion aluekeskusrekisteristä, puh. 040 4848 231 tai puh. 017 158 111 (vaihde) tai Varkauden seurakunnan pappien sihteeriltä.

Ikärajat

Liittyjän ollessa alle 12-vuotias ainakin toisen hänen vanhemmistaan tai yhden hänen huoltajistaan on oltava ev.lut. kirkon jäsen.

Liittyjän ollessa 12–17-vuotias edellyttää liittyminen myös hänen vanhempiensa tai huoltajiensa suostumusta.

15 vuotta täyttäneellä liittyjällä tulee olla rippikoulu ja konfirmaatio suoritettu tai hänen on saatava tarpeellinen opetus ennen liittymistä.

Kirkon jäsenyys

Kirkon jäseneksi tullaan kasteessa. Kastettava voi olla joko lapsi tai aikuinen.

Aikaisemmin kastettua ei kasteta uudelleen. 

Kirkkolain 3 §:ään on lisätty uusi 3 momentti, jonka mukaan evankelis-luterilaisen kirkon jäsenen jäsenyys päättyy, kun hän liittyy jonkin muun uskonnollisen yhdyskunnan jäseneksi. Jäsenyys ei kuitenkaan pääty, mikäli evankelis-luterilaisen kirkon jäsen liittyy sellaisen muun kristillisen uskonnollisen yhdyskunnan jäseneksi, jonka kanssa kirkolliskokous on hyväksynyt sopimuksen jäsenyyden vastavuoroisista edellytyksistä. Tällainen yhdyskunta on Suomen Anglikaaninen kirkko. Kirkkolain muutos tuli voimaan 1.8.2006.

Lisätietoa kirkon jäsenyydestä saat  Suomen ev.lut kirkon sivuiltaLinkki avautuu uudessa välilehdessä