Kultaiset sormukset.

 

 

Avioliiton esteiden tutkinta

Avioliittoon aikovien on yhdessä pyydettävä avioliiton esteiden tutkintaa ennen vihkimistä. Esteiden tutkinnan voi suorittaa se evankelisluterilainen tai ortodoksinen seurakunta, johon toinen vihittävistä kuuluu. Varkauden seurakunnan jäsenet pyytävät esteiden tutkintaa Kuopion aluekeskusrekisteristä 1.2.2022 alkaen. Myös Digi- ja väestötietovirasto voi suorittaa esteidentutkinnan.

Suomen evankelisluterilaisen kirkon asiointipalvelussa tehty avioliiton esteiden tutkinta välittyy automaattisesti aluekeskusrekisteriin käsiteltäväksi. Verkopalvelussa henkilöllisyyden varmentamiseen käytetään pankkitunnuksia tai mobiilivarmennetta.

Pyynnön esteiden tutkinnasta voi tehdä myös Kuopion aluekeskusrekisterissä, Suokatu 22 B, 2. kerros, Kuopio.
Silloin tarvitaan mukaan kuvalliset henkilöllisyystodistukset.

Sukunimivalinta

Avioliiton esteiden tutkinnan yhteydessä ilmoitetaan tulevan avioparin sukunimivalinnastaan. Jos avioliittoon aikovat eivät ilmoita sukunimivalinnastaan avioliiton esteiden tutkijalle, kumpikin puoliso säilyttää oman sukunimensä avioliittoon vihkimisen yhteydessä.

Lisää tietoa sukunimen valinnasta
Digi- ja väestötietoviraston kotisivuilta.

Todistus avioliiton esteiden tutkinnasta

Todistuksen toimitetusta avioliiton esteiden tutkinnasta saa seitsemän päivän kuluttua tutkintapyynnöstä. Esteettömyystodistus on voimassa neljä (4) kuukautta todistuksen antamisesta lukien. Vihkipari antaa todistuksen vihkijälle viimeistään hääpäivänään. Ilman todistusta vihkimistä ei voida toimittaa.

Kuulutukset

Seurakunta rukoilee vihittävän parin puolesta, jos pari niin tahtoo. Silloin pääkirkossa ja Kangaslammin kirkossa luetaan vihittävän parin nimet kaksi viikkoa ennen vihkimistä. Käytäntöä kutsutaan kuulutuksiksi. Kuulutukset voi pyytää luettavaksi myös jossakin toisessa luterilaisessa seurakunnassa.

Kuulutuksista sovitaan yhdessä toimistosihteerin kanssa, esimerkiksi siinä vaiheessa, kun avioon aikovat varaavat pappia tai mahdollista kirkkotilaa seurakunnasta. p. 040 702 7748