Virkatodistukset, sukuselvitykset ja -tutkimukset

Virkatodistusta tarvitaan selvityksenä perhetiedoista erilaisiin tarkoituksiin, muun muassa perunkirjoitukseen, kuolleen henkilön pankkiasioiden hoitoon ja perinnönjakoon. Monet viranomaiset saavat tarvitsemansa tiedot väestötietojärjestelmästä.

Varkauden seurakunnan jäsenet tilaavat virkatodistuksen puhelimitse Kuopion aluekeskusrekisteristä tai sähköisellä lomakkeella Suomen evankelisluterilaisen kirkon asiointipalvelun kautta. Virkatodistuksen voit saada myös mistä tahansa maistraatista.

Jäsenrekisteriohjelmasta tulostettavan virkatodistuksen asiakas saa heti mukaansa. Laajoja sukuselvityksiä tarvitaan lähinnä perunkirjoituksiin. Näiden todistusten toimitusajan saat tilauksen yhteydessä.

Virkatodistuksen maksuista saat lisätietoja kirkon asiakastiedotteesta.

Sukuselvitysmuotoiset virkatodistukset perunkirjoitusta varten saa nyt yhdellä tilauksella, kun vainaja on kuollut Kuopion aluekeskusrekisteriin kuuluvan seurakunnan jäsenenä tai ollut viimeksi jäsenenä ennen siirtymistä muuhun rekisteriin. Todistus kattaa kaikki Suomen evankelisluterilaisten seurakuntien tiedot viidestätoista (15) ikävuodesta alkaen. HUOM! Sukuselvitykseen kuuluvista kirkon jäsenistä ei tarvitse tilata erikseen niin sanottua elää-todistuksia, vaan sukuselvitys kattaa myös nämä tiedot.

Virkatodistuksen tilaaminen (yksityishenkilöt):

  1. Internetistä osoitteesta tilaavirkatodistus.fi (Siirryt tilaavirkatodistus.fi -sivustoon). Asiointia varten tarvitset verkkopankkitunnukset.
  2. Puhelimitse Kuopion aluekeskusrekisteristä numerosta 010 5733 100. (Puhelun hinta määräytyy soittajan käyttämän operaattorin hinnaston mukaan).

Virkatodistuksen tilaaminen (organisaatiot):

Täytä verkkolomake (Siirryt lomakket.evl.fi -sivustoon). Tämä lomake on tarkoitettu vain yritystilaajien käyttöön, esimerkiksi pankeille ja asianajotoimistoillle. Kun olet täyttänyt ja lähettänyt verkolomakkeen, se ohjautuu Kuopion aluekeskusrekisteriin.

Sukututkimukset

Seurakuntien kirkonkirjoissa on ainutlaatuista tietoa menneiden sukupolvien vaiheista. Tämä tieto on rajoitetusti myös sukututkijoiden käytössä. Sukututkimusta tehdään vuoden 1860 tiedoista alkaen.

Voit tilata Varkauden seurakunnan jäsenestä tietoja sukututkimusta varten Kuopion aluekeskusrekisteristä vain kirjallisesti joko tilauslomakkeella Linkki avautuu uudessa välilehdessätai vapaamuotoisella kirjeellä. HUOM! Tilauslomake on tallennettava ensin omalle tietokoneelle, jotta siihen voi kirjoittaa ja tallentaa tietoja.

Täytetyn tilauslomakkeen voi toimittaa:

  • Kirjeitse: Kuopion aluekeskusrekisteri, PL 1064, Museokatu 4, 70100 Kuopio.
  • Sähköpostin liitteenä: keskusrekisteri.kuopio@evl.fi
  • Tuomalla lomakkeen asiakaspalveluun: Museokatu 4, 70100 Kuopio.

HUOM! Jos lähetät lomakkeen sähköpostilla, älä kirjaa siihen tietosuojasyistä henkilötunnusta.

Koska sukututkimusta tehdään toissijaisena työnä virallisen jäsenrekisterin ylläpidon ohella, sukututkimusten valmistumiselle on annettava riittävästi aikaa.

Hinnat

1. A) Katkeamaton sukuselvitys Suomen ev.lut. kirkon jäsenyysajalta päähenkilöstä 55 €. Lisäksi jokaisesta päähenkilöön liittyvästä todistuksesta 20 €. Jokaisesta henkilöstä laaditaan oma todistus. Poikkeuksina: 

-    Mikäli lapsen elää-tieto ilmenee vanhemman todistuksesta, ei lapsesta tarvita erillistä elossaolotodistusta. 
-    Lapsettoman vainajan elossa olevista vanhemmista ei tarvita erillisiä todistuksia, vaan vanhempien elää-tieto vainajan todistuksella riittää.
-    Jos tiedot tarvitaan isovanhemmista alkaen, todistuksella riittää setien, enojen ja tätien elää-/kuolintieto.
-    Puolisosta ei laadita omaa erillistä todistusta, jos puolison ja päähenkilön jäsenyysaika- ja lapsitiedot ovat avioliiton ajalta täysin identtiset.

Jäsenyysaikatietojen täydennykset 20 € / todistus.

Jos saman sisältöisiä todistuksia tilataan eri käyttötarkoituksia varten, veloitetaan kaikista todistuksista alkuperäisen todistuksen hinta. 

B) Sukuselvitys, joka sisältää yksittäisiä seurakuntia koskevat ja rajattuun ajanjaksoon liittyvät tiedot (välitodistus) 

-    45 € / päähenkilön todistus, jos tiedot haetaan todistukselle digitoiduista kirkonkirjoista tai kirjamuotoisista kirkonkirjoista (poikkeuksena vainajan kuolintieto 20 €). 
-    20 € / päähenkilön todistus, jos tiedot haetaan todistukselle uudemmista jäsentietolähteistä. 
-    Lisäksi jokaisesta päähenkilöön liittyvästä todistuksesta 20 €.
-    Jäsenyysaikatietojen täydennykset 20 € / todistus.

2. Elää-todistus eli kirkon jäsentietojärjestelmästä henkilön oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseksi tulostetusta seurakunnan jäsenen yksittäisiä tietoja koskevasta todistuksesta sekä elossaolon todistamisesta ulkomaista eläkeyhtiötä varten veloitetaan 10 €. 

3. Kastekirjan otteesta, monikielisestä virkatodistuksesta ja englanninkielisestä vihkitodistuksesta veloitetaan 20 €.

4. Todistuksen lisäkappaleesta veloitetaan 10 € (sama tilaaja ja sama käyttötarkoitus, eli todistus on identtinen kopio alkuperäisestä)

Sukututkimusta varten tehtävän todistuksen perushinta on 55 euroa. Perushinnan lisäksi veloitetaan 25 euron lisämaksu jokaiselta alkavalta 30 minuutin tutkimusjaksolta, jos tutkimustyö vie enemmän aikaa kuin 30 minuuttia. Tilauksen yhteydessä asiakas voi halutessaan määritellä työhön käytettävän enimmäisajan.

Virkatodstusten ja sukututkimuksen maksuista saat lisätietoja kirkon asiakastiedotteesta.