Uutisia

Uutislistaukseen

Kirkkovaltuusto asetti vaalilautakunnan seurakuntavaaleja varten

Ennen kirkkovaltuuston kokouksen alkamista muistettiin merkkipäiviään viettäviä luottamushenkilöitä Olavi Martikaista, Pirjo Hynnistä ja Tiina Häkkistä kukilla ja asiaankuuluvilla lahjoilla.

Valtuuston kokouksen asialistalla oli lisätalousarviomäärärahan myöntäminen toiminnanohjausjärjestelmän vaihtamisesta TSS Primesta Katrinaan. Prime on otettu seurakunnassa käyttöön vuonna 2013. Vaihtamista perustellaan henkilöstön tyytymättömyydellä ohjelman toimintoihin ja hitaisiin kehityssuunnitelmiin. Prime-ohjelmaa ei myöskään ole räätälöity erityisesti seurakuntien käyttöön, sen sijaan Katrina on alun perin seurakuntien käyttöön kehitetty ohjelmisto. Lisäksi halutaan huomauttaa, että Katrina-toiminnanohjausjärjestelmää on käytössä yli 70 prosenttisesti maamme seurakunnista. Myönnetty lisämääräraha vuodelle 2022 on 16 500 euroa.

Kirkkovaltuusto päätti, ettei Varkauden seurakuntaa jaeta äänestysalueisiin, sillä seurakunnan alue ei ole laaja. Toisaalta ennakkoäänestyspaikkoja tullaan sijoittelemaan edellisten vuosien tapaan laajasti eri puolille Varkautta.

Seurakuntavaalien toimittamista varten kirkkovaltuusto asettaa vaalilautakunnan, johon kuuluu puheenjohtaja ja vähintään neljä muuta jäsentä sekä vähintään yhtä monta varajäsentä. Varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jonka mukaan he tulevat jäsenten sijaan.
Ehdokas tai hänen puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa ei voi olla vaalilautakunnan jäsenenä eikä varajäsenenä. Yleinen ohje on, että lautakuntaan valitaan enemmän jäseniä kuin laissa edellytetään sekä riittävästi varajäseniä, jotta vaalilautakunta pysyy lain mukaisena.

Valtuusto asetti vaalilautakunnan seurakuntavaalien 2022 toimittajaksi.
Varsinaiset jäsenet: Hannu Tahvanainen (pj), Marjo Matilainen, Pentti Lyytikkä, Sinikka Pulkkinen, Raija Ropponen, Pauli Jumppainen.
Varajäsenet tässä järjestyksessä: Ulla Siiskonen, Reijo Leppänen, Tiina Suomalainen, Satu Pehkonen, Leila Vänttinen, Arja Päivärinta, Leena Flankkumäki ja Niina Pehkonen. 

22.3.2022 18.40