Uutisia

Uutislistaukseen

Jarkko Piiposta Rautalammin rovastikunnan lääninrovasti

Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli on nimennyt kokouksessaan 28.4.2022 Varkauden seurakunnan kirkkoherra Jarkko Piipon Rautalammin rovastikunnan lääninrovastiksi ajalle 1.8.2022–31.7.2026.

Lääninrovastin tehtävä on piispan ja tuomiokapitulin apuna valvoa rovastikunnassa esimerkiksi jumalanpalvelusten pitämistä, kirkollisten toimitusten suorittamista, hyvän kirkollisen järjestyksen ylläpitämistä, pappien ja lehtorien viranhoitoa ja elämää sekä kirkollisista asioista annettujen lakien noudattamista.

5.5.2022 10.03