Uutisia

Uutislistaukseen

Petterin elämän perusta on lähimmäisen rakkaudessa

Pappi hymyilee.

Petteri Suomalaisen elämässä on tapahtunut paljon lyhyessä ajassa. Valmistuminen teologian maisteriksi (TM), ordinaatiovalmennuksen suorittaminen, pappisvihkimys ja seurakuntapastorin viran vastaanottaminen Varkauden seurakunnasta, jota seurasi myös uuden auton hankinta.

Petteri myöntää olevansa sukurakas ja juuriaan arvostava ihminen. Hän kertoo oikeastaan perineensä auttamisen halun sekä kiinnostuksen japanilaista kieltä ja kulttuuria kohtaan isältään ja isoisältään.

– Alun perin ukki kiinnostui Japanista työmatkojensa kautta. Sitten isäni kiinnostui Japanin sotahistoriasta. Minua kiinnostaa erityisesti Japanin keskiaika ja miten rauha lähti tuolloin siellä rakentumaan.

Armeijassa käyty keskustelu sai ajattelemaan

Petteri katsoo maailmaa diakonin silmin. Hän varttui vanhempiensa pitämässä ympärivuorokautista asumispalvelua tarjoavassa hoivakodissa. Asukkaat olivat nuoria kehitysvammaisia.

– Äitini haaveili aikoinaan lähtemisestä lähetystyöhön, mutta lopulta he päätyivät perustamaan hoivakodin. Se on vanhempieni tapa toteuttaa lähimmäisen rakkautta tässä maailmassa.

Vaikka haave papin työstä oli jo nuorena olemassa, Petteristä tuntui, ettei hän ollut riittävän kypsä virkaa ja seurakuntalaisia varten. Vaihtoehtoja punnittuaan hän päätti kulkea kultaisella keskitiellä ja hakeutui opiskelemaan sosionomi (AMK), diakoniksi Diakonia-ammattikorkeakouluun.

Opintojen aikana ja valmistuttuaankin Petteri teki töitä vanhempiensa yrityksessä. Siinä vaiheessa, kun tuli aika pohtia, tuleeko Petteristä vanhempien yritykselle jatkaja, Petteri tiesi jatkavansa opintoja teologisessa tiedekunnassa. Niinpä yritys myytiin Mehiläinen Oy:lle, jonka palveluksessa tuleva maisteri vielä jonkin aikaa jatkoi ennen opintovapaalle siirtymistään.

Eräs palvelustoverin kanssa käyty keskustelu maailman tylsimmäksi ennakoidulla leirillä armeijassa vahvisti Petterin sisällä heräävää kutsumusta.

– Aluksi tuntui, ettei meillä ole mitään yhteistä juteltavaa. Jossain vaiheessa huomasin keskustelevani hänen kanssaan uskonnoista, kristinuskosta ja hengellisistä asioista. Seuraavana aamuna heräsin ajatukseen, että tällaista työtä haluan todella tehdä.

Eksegetiikasta voi innostua

Yliopisto pääsi yllättämään käytännön auttamistyötä tehneen opiskelijan positiivisesti. Eikä pelkästään siksi, että hän sai opiskella sivuaineena Japanin kieltä ja kulttuuria.

– Innostuin muinaiskreikan opinnoista ja eksegetiikasta, johon pääaineeseen tein lopputyönikin analysoimalla Matteuksen evankeliumista löytyvää Jeesuksen vertausta kuninkaan pojan häistä. Vertaus on hyvin rankka ja sisältää monia väkivaltaisia elementtejä.

Sen sanomasta ja tulkinnasta on käyty keskustelua myös kirkon sisällä. On pohdittu sitäkin, onko teksti antisemitistinen. Uuden testamentin (UT) kirjoituksia tulkittaessa on tärkeää, että tekstin alkuperäinen tarkoitus ei katoa. Petteri sovelsi gradussaan Itä-Suomen yliopiston UT:n eksegetiikan professori Lauri Thurénin kehittämää vertaustutkimuksen viittä sääntöä, joiden avulla pyritään olemaan uskollisia Raamatun alkuperäiselle sanomalle.

– Tulkintani mukaan evankeliumin kirjoittajan ei ollut tarkoitus häpäistä juutalaista yleisöä vaan perustella, miksi Jeesuksen viesti on otettava vakavasti. Kertomuksen hahmot myös havainnollistavat varhaisjuutalaisen logiikan mukaan kuinka Jumala toimii.

Kiireettömyys miellyttää

Lopullisen vahvistuksen ammatinvalinnalle Petteri tunsi saavansa työskennellessään kesäteologina. Teologian opiskelijat voivat hakeutua seurakuntiin kesäteologeiksi, mikä usein käytännössä tarkoittaa työskentelyä rippileireillä, sillä ilman pappisvihkimystä valmistuneellakaan ei ole oikeutta siunata hautaan, kastaa tai vihkiä avioliitoon.

Saadakseen vihkimyksen teologian maisterilla täytyy olla suoritettuna osana opintoja Suomen evankelisluterilaisen kirkon virkaan vaadittavat soveltavat opinnot sekä tuomiokapitulin järjestämä ordinaatiovalmennus. Päästäkseen valmennukseen valmistuneella maisterilla täytyy olla työpaikka pappina luterilaisesta seurakunnasta vähintään puoleksi vuodeksi.

– Papin työssä tykkään erityisesti työajattomasta työstä. Siitä, että ehtii kohdata ihmiset kiireettömästi toisin kuin sosiaalityön hektisessä arjessa.

 

Juttu on julkaistu alunperin Kotiviestissä 4 / 2022

Teksti ja kuva: Tiia Klemettilä

9.7.2022 17.30