Uutisia

Uutislistaukseen

Diakoniabarometri 2022: Sote-palveluiden saatavuus huolettaa diakoniatyöntekijöitä

Kirkon tiedotearkisto - Julkaistu 15.09.2022

Kirkon diakoniassa on otettu käyttöön runsaasti sähköisiä työkaluja. Samanaikaisesti kohtaamiset niiden ihmisten kanssa, jotka eivät osaa käyttää sähköisiä palveluita, ovat lisääntyneet. Sote-uudistuksen lähestyessä diakoniatyöntekijöillä on kasvava huoli sote-palveluiden saatavuudesta ja ihmisten avuntarpeesta muun muassa tukien hakemisessa, käy ilmi tuoreesta diakoniabarometrista. 

Diakoniabarometri 2022 hahmottaa dia­koniatyön muutoksia poikkeusaikana, jolloin seurakun­nissa etsittiin ja kehitettiin uusia tapoja tavoittaa ja tukea ihmisiä. Barometri luotaa diakoniatyön tulevaisuutta vapaaehtoistoiminnan muodostuessa kiinteämmäksi osaksi yhteistä seurakuntatyötä ja hyvinvointialueiden aloittaessa toimintansa sote-palveluiden uudistuksessa. 

Huono-osaisuus ja moniongelmaisuus näkyvät vahvasti diakoniatyön arjessa

Diakoniassa on korona-aikanakin tehty laaja-alaista yhteistyötä eri verkostoissa tavoitteena asiakkaiden hyvinvointi. Yhteistyön tarve ei näytä ainakaan vähenevän sote-uudistuksen myötä.

Noin 90 prosenttia diakoniabarometrin vastaajista kertoi diakonian avun piirissä sekä työelämän ulkopuolella olevien toimivan vähintään satunnaisesti vapaaehtoisina. Vapaaehtoistyötä tehtiin korona-aikanakin kulloinkin vallitsevien rajoitusten puitteissa. Vuoden 2022 Diakoniabarometrin tulosten mukaan korona-aika on kasvattanut sellaisen ruoka-avustamisen määrää, jossa vapaaehtoiset ovat olleet aktiivisina toimijoina diakonian apuna. Tämä lisää osallisuutta ja siten yhteiskunnallista vaikuttavuutta.

Korona-aika ja sen jatkuvasti muuttuneet rajoitukset ovat kuormittaneet niin diakonian asiakkaita kuin diakoniatyöntekijöitäkin. Työmäärä on lisääntynyt ja samanaikaisesti on otettu uusia työmenetelmiä runsaasti käyttöön. Myös vapaaehtoisten ohjaukseen ja verkostoissa toimimiseen tarvitaan työntekijän aikaa, mutta työmäärän lisääntyminen ei ole näkynyt diakonian resursseissa.   

Diakoniabarometri 2022 -kyselyyn vastasi 355 diakoniatyöntekijää, mikä on noin 27 prosenttia kaikista diakoniatyöntekijöistä. Kysely toteutettiin Webropol-kyselynä 27.1.–27.2.2022.

Diakoniabarometrin toteuttajat ovat Diakonian tut­kimuksen seura, Diakonia-ammattikorkeakoulu, Dia­koniatyöntekijöiden Liitto ja Kirkkohallitus. Barometri tarjoaa tietoa kirkon diakoniatyöstä täydentäen seurakuntien toimin­tatilastojen ja kirkon nelivuotiskertomusten antamaa ku­vaa. Vuoden 2022 diakoniabarometritutkimus juhlistaa samalla 150 vuotta täyttävää suomalaista diakoniatyötä. Diakoniabarometri toteutetaan joka toinen vuosi. 

Tutustu Diakoniabarometriin:
Diakoniabarometri 2022 – Muuttuva ja muuttava diakonia (Suomen ev. lut. kirkon tutkimusjulkaisuja).

19.9.2022 09.34