Uutisia

Uutislistaukseen

Kirkkovaltuusto päätti kanttorin ja hallintojohtajan viroista

Kirkkovaltuusto kokoontui vuoden kolmanteen kokoukseensa pääkirkon seurakuntasaliin tiistaina 20.9.2022 päättämään kanttorin ja hallintojohtajan virantäytöistä. Valtuuston tietoon tuotiin hautainhoitorahaston johtokunnan ja kirkkoneuvoston suorittaman hautausmaakatselmuksen pöytäkirja. Hautausmaakatselmuksesta kerroimme aiemmin Kotiviestissä ja seurakunnan kotisivuilla.

Kanttorin virka oli avoinna 27.6.–15.7.2022. Hakemuksia määräaikaan mennessä saapui neljä (4) kappaletta. Kanttorin viran kelpoisuudet täyttäviä hakijoita ovat Anni Pesälä, Sauli Rissanen ja Joska Vähäjylkkä. Haastattelujen ja soittonäytteen perusteella Henkilöstöjaosto päätti yksimielisesti esittää kirkkoneuvostolle, että kanttorin virkaan valita Sauli Rissasen Leppävirralta, ja ettei hänen kieltäytymisensä varalle valita ketään.

Hallintojohtajaksi valittiin Tiina Suomalainen

Hallintojohtajan virka tuli avoimeksi, kun Varkauden seurakunnan pitkäaikainen hallintojohtaja Olli Siivola eläköityi 1.2.2022 lukien. Kirkkoneuvosto päätti (1.9.2021), että irtisanoutumisen johdosta vapautuneen hallintojohtajan virka jätettiin vuodeksi 2022 täyttämättä. Kirkkoneuvoston (13.10.2021) päätöksen mukaisesti hallintojohtajan virkaa hoitamaan siirrettiin kirjanpitäjä Tiina Suomalainen vapaana omasta tehtävästään. Hallintojohtajan virka oli haettavana ajalla 25.7.–10.8.2022.

Hakemuksia saapui määräaikaan mennessä kahdeksan (8). Kaikki hakijat täyttivät hakuilmoituksessa esitetyt viran kelpoisuusehdot (koulutus ja työkokemus). Hakijat aakkosjärjestyksessä: Raimo Maaninka, Anne Mykrä, Ari Nikkarikoski, Jouni Niskanen, Tiina Suomalainen, Eija Susitaival, Joonas Tolvanen ja Merja Vihanto. Henkilöstöjaosto kutsui haastatteluun hakemusten vertailun ja henkilöstöjaoston kanssa käytyjen keskustelujen perusteella: Ari Nikkarikosken, Tiina Suomalaisen, Joonas Tolvasen ja Merja Vihannon.

Henkilöstönjaoston haastatteluryhmä esitti kirkkoneuvostolle, että hallintojohtajan virkaan valitaan 1.1.2023 alkaen Tiina Suomalainen ja hänen kieltäytymisensä varalle Joonas Tolvanen. Neuvosto Valtuusto päätti valita hallintojohtajan virkaan neuvoston esityksen mukaisesti Suomalaisen. Hakuprosessin aikana Nikkarikoski ja Vihanto vetivät hakemuksensa pois.

Kaisa Mäntymaa luopuu luottamustehtävistään

Kirkkovaltuutettu, kirkkoneuvoston ja sen henkilöstöjaoston varajäsen sekä kasvatustyön johtokunnan jäsen Kaisa Mäntymaa on ilmoittanut eroavansa luottamustehtävistään paikkakunnalta pois muuttamisen vuoksi 1.10.2022 lukien. Kirkkovaltuusto myönsi Kaisalle eron. Hänen tilalleen kirkkovaltuustoon kutsutaan kokoomuksen valtuustoryhmän ensimmäinen varajäsen Markko Rothström 1.10.2022 lukien. Mäntymaan tilalle valittiin kirkkoneuvostoon Esa Tuovinen ja hänen varalleen Markko Rothström ja kasvatustyön johtokuntaan Jonna Ahlfors-Boman ja hänen varalleen Riitta-Leena Heinonen.

Ahti Immonen kysyi kokouksen päätteeksi, kuinka paljon Varkauden seurakunnassa on äänioikeutettuja. Palkkasihteeri, vs. hallintojohtaja, kirkkovaltuuston sihteerinä toiminut Ulla Siiskonen kertoi äänioikeutettujen määrän olevan tällä hetkellä muistin mukaan 12 076 henkilöä.

20.9.2022 18.46