Uutisia

Uutislistaukseen

Kirkkoneuvoston päätöksiä

Kirkkoneuvosto kokoontui 1.3.2023. Kokouksessa luottamushenkilöt tekivät päätöksiä muun muassa henkilöstöön ja kiinteistöihin liitttyen.

Varkauden seurakunnassa oli avoinna nuorisotyönohjaajan virka. Nyt henkilöstöjaosto haastateltuaan 15.2.2023 virkaa hakeneen Tuomas Issakaisen esitti yksimielisesti kirkkoneuvostolle, että hänet valitaan nuorisotyönohjaajan virkaan 1.5.2023 alkaen. Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti.

Kirkkoneuvosto vastaanotti myös irtisanoutumisilmoituksia. Seurakuntapastorin sijainen Merja Jyrkkä irtisanoutui 1.4.2023 lukien. Suntio Jari Autio ilmoitti jäävänsä eläkkeelle 1.7.2023 lukien ja palkkasihteeri Ulla Siiskonen ilmoitti myöskin jäävänsä eläkkeelle 1.10.2023 lukien.

Lisäksi kokouksessa käsiteltiin kiinteistöstategiaprosessia. Kirkkohallituksen täysistunto hyväksyi kokouksessaan 23.2.2021 seurakunnille ja seurakuntayhtymille tarkoitetun kiinteistöstrategiamallin ja -ohjeen. Kiinteistöstrategiaprosessin kautta varmistetaan, että seurakunnalla on perustehtäväänsä varten tarkoituksenmukaisia toimitiloja, joiden käyttö- ja ylläpitokulut ovat kohtuullisia.

Kirkkoneuvosto asettikin kiinteistöstrategiatoimikunnan, jonka tehtävänä on suunnitella kiinteistöjen korjaustöistä ja valmistella esitykset mahdollisista realisoitavista kiinteistöistä. Jäseniksi nimettiin Heikki Alanen, Jorma Aro, Toini Juvonen ja Eija Ruuskanen. Toimikunnan puheenjohtajaksi valittiin Esa Tuovinen. Seurakunnan henkilöstöstä toimikuntaan kuuluvat kirkkoherra Jarkko Piippo, hallintojohtaja Tiina Suomalainen, ylivahtimestari Susanna Keinänen ja kiinteistöhuoltomestari Kari Pakarinen.
 

Voit lukea kirkkoneuvoston päätöksistä tarkemmin tästä linkistä.

Jarkko Piippo
Jarkko Piippo
Kirkkoherra
Seurakuntavirasto, Ahlströminkatu 19
78250 Varkaus

14.3.2023 09.52