Uutisia

Uutislistaukseen

Välittämisen vuosi 2020

1.1.2020 12.00

Varkauden seurakunnan uusi strategia vuodelle 2020 sekä talous- ja toimintasuunnitelma ovat luettavissa kotisivuiltamme. Tässä talous- ja toimintasuunnitelman johdanto-osioksi laaditut kirkkoherran rohkaisevat sanat uuden vuoden alkuun.

Varkauden seurakunnan päivitetyn strategian mukaisesti vuosi 2020 on välittämisen vuosi. Tehtävämme on välittää viestiä Jumalan rakkaudesta ja välittää lähimmäisestä. Haluamme tulevaisuudessa olla olennainen osa ihmisten arkea ja pyhää. Toivomme, että seurakunta koetaan niin merkityksellisenä, että varkautelaiset haluavat olla osa kotiseurakuntaansa.

Jotta pystymme seurakuntana suorittamaan tehtävämme, tarvitsemme osaavaa ja motivoitunutta henkilökuntaa, luottamushenkilöitä ja vapaaehtoisia. Vuonna 2020 tapahtuu joitakin työntekijämuutoksia, kun pastori Pekka Päivärinta, kappalainen Kari Iivarinen ja ylivahtimestari Carita Suhonen jäävät eläkkeelle. Henkilöstösuunnitelman mukaisesti molemmat papin virat tullaan täyttämään.

Virkojen ja toimien täyttämisessä on huomioitu ja tullaan jatkossakin huomioimaan, Varkauden seurakunnan vuosittainen jäsenmäärän väheneminen. Seurakunnan jäsenten kuolleisuuden, kirkosta eroamisten ja seurakunnasta poismuuttojen yhteenlaskettu lukumäärä on varsin korkea verrattuna kastettujen, kirkkoon liittyneiden ja seurakuntaan muuttaneiden lukumäärään. Seurakunnan jäsenmäärän kehitys vaikuttaa luonnollisesti vahvasti tulevien vuosien verotulojen määrään.

Vuodelle 2020 seurakunnan toiminnan painopistealueiksi on nostettu verkostoituminen, jumalanpalveluselämä, viestintä ja ekologisuus. Varkauden seurakunta toimii Kuopion hiippakunnan jumalanpalveluselämän kehittämishankkeen pilottiseurakuntana. Tavoitteena on kehittää seurakuntamme jumalanpalveluselämän sisältöä ja lisätä sen yhteisöllisyyttä. Strategiamme mukaisesti seurakunta on luotettava ja haluttu yhteistyökumppani Varkaudessa. Verkostoitumisen suhteen on jo pitkään tehty hyvää työtä. Tuon työn on jatkuttava ja kehityttävä edelleen.

Huomioitavaa on, että jokainen seurakunnan työntekijä ja luottamushenkilö toimivat omalta osaltaan seurakunnan viestijöinä. Viestinnässä tulee pohtia, kuinka voimme vielä tehokkaammin viestiä hyvästä sanomastamme ja monipuolisesta laadukkaasta toiminnastamme.

Myöskään ilmastonmuutoksen edessä meidän ei tule lannistua. Etsimme vaikuttavia, ruohonjuuritasolta lähteviä toimenpiteitä ja näytämme näin osaltamme positiivista esimerkkiä luontoa varjelevista toimintatavoista.

Työtä, evankeliumin julistamista monin eri tavoin, riittää koko maailmassa. Niin myös meillä Varkaudessa. Uskomme, että yhdessä tehden, Jumalaan luottaen ja hänen siunaustaan työllemme pyytäen, pystymme palvelemaan varkautelaisia niin ilossa kuin surussakin.

Jeesus sanoo: ”Minä olen viinipuu, te olette oksat. Joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn, se kantaa paljon hedelmää; sillä ilman minua te ette voi mitään tehdä” (Joh.15:5).

 

Jarkko Piippo
kirkkoherra