Uutisia

Uutislistaukseen

Kun mennään kirkkoon, mennään kohtaamaan Jumalaa

Foorumiin osallistujat katselevat ja kuuntelevat mietteliäinä.

Maanantaina 13.1. jumalanpalvelusfoorumi kokoontui Kuoppakankaan seurakuntakeskuksella.

Jumalanpalveluselämän osallistava suunnittelu on tärkeää ja innostavaa. Näin ajatellaan Varkauden seurakunnassa, joka osallistuu jumalanpalveluselämän kehittämishankkeeseen. Osallistava suunnittelu tarkoittaa sitä, että seurakuntalaiset ovat mukana myös suunnittelemassa messuja.

Tammikuun aikana on hankkeeseen liittyen järjestetty kaksi jumalanpalvelusfoorumia. Foorumeiden tarkoitus on ollut kerätä ihmiset yhteen keskustelemaan jumalanpalveluksen merkityksestä ja toiveista sen toteuttamisen suhteen. Yhteensä foorumeihin on osallistunut noin 50 seurakuntalaista.

Foorumeissa osallistujat keskustelivat ihmisten nähdyksi ja huomioiduksi tulemisen kokemuksista. Moni totesi kaipaavansa kirkon ovelle jonkun toivottamaan tervetulleeksi ja katsomaan silmiin. Toisaalta pohdittiin myös sitä, etteivät kaikki viitsi tulla kirkkoon, koska pelkäävät tekevänsä jotakin väärin.

Tähän tuskaan on tulossa helpotusta. Johtava kanttori Mari Marjokorpi kertoi, että kirkon takaosaan on lähiaikoina tulossa käsiohjelmat, joista messun kulkua voi seurata helpommin kuin virsikirjan takana olevasta jumalanpalvelusliitteestä. Toisaalta kappalainen Niina Pehkonen sanoi jo vuoden ensimmäisessä jumalanpalveluksessa, ettei messussa ole kysymys siitä, osaako seurakunta nousta oikeaan aikaan seisomaan.

Helmikuussa innokkaille järjestetään messuavustajakoulutus. Lisätietoja koulutuksesta löydät seuraavasta Kotiviestistä 1/2020.

Kirkkotila vaikuttaa kokemukseen kohdatuksi tulemisesta

Marraskuussa Mari Marjokorpi ja seurakuntapastori Karoliina Mustonen aloittivat Syvemmälle messuun koulutuksessa, johon osallistuu pappeja ja kanttoreita eri puolilta Suomea. Koulutuksen tavoitteena on antaa osallistujille eväitä jumalanpalveluskulttuurin uudistamiseen kunnioittaen kirkon traditiota ja huomioiden nykyhetken paikallinen todellisuus.

– Joitain ajatuksia uudistamiseen on saatukin. Konkreettisinta tällä hetkellä on kirkkotilatyöryhmän perustaminen, jonka tehtävänä on miettiä, miten pääkirkon kirkkotilan saisi toiminnallisemmaksi, Karoliina kertoo.

Kirkkoherra Jarkko Piippo muistuttaa, ettei tänä päivänä kirkkoja rakennettaisi enää sellaisiksi, kuin pääkirkkomme on. Kirkkotilat ovat tänä päivänä enemmänkin toimintakeskuksia, joiden tilat ovat muunneltavissa.

Työryhmä pohtii sitäkin, kuinka kirkkotilan järjestelyt vaikuttavat ihmisten yhteenkuuluvuuden tunteeseen ja kokemukseen kohdatuksi tulemisesta.

– Ei se saarnastuolissakaan mukavalta tunnu, jos ei edes kunnolla näe paikalle saapuneita, Jarkko huomauttaa.

Tervetuloa kokemaan, tekemään ja olemaan yhdessä

Maanantai-illan foorumissa kävi ilmi, että samaan aikaan kun työntekijät ovat kokeneet haastavaksi saada rinnalleen vapaaehtoisia seurakuntalaisia toteuttamaan messuja, moni seurakuntalainen ja luottamushenkilö olisi ollut halukas osallistumaan. Syykin selvisi. Seurakunnan käytössä on ollut vanhentunut yhteystietolista. Niinpä maanantaina halukkaiden yhteystiedot kerättiin uudelle listalle.

Papit ovat luoneet listan perusteella Messu avustajat WhatApp-ryhmän, jonka kautta innokkaita tullaan kyselemään tuleviin messuihin keräämään kolehtia, jakamaan virsikirjoja, toivottamaan ihmiset tervetulleiksi, lukemaan Raamatun tekstejä ja esirukouksia. Tarkoitus on, että kaikki messun järjestämiseen osallistuvat, kokoontuvat yhdessä rukoillen suunnittelemaan tilaisuutta noin viikkoa ennen kyseistä sunnuntaita.

Mukaan voi ilmoittautua milloin vain. Ota yhteyttä kehen tahansa pappiin ja anna yhteystietosi, niin sinut lisätään Messu avustajat WhatsApp ryhmään. Helmikuussa innokkaille järjestetään messuavustajakoulutus. Lisätietoja koulutuksesta löydät seuraavasta Kotiviestistä 1/2020.

Mukaan voi ilmoittautua milloin vain. Ota yhteyttä kehen tahansa pappiin ja anna yhteystietosi, niin sinut lisätään Messu avustajat WhatsApp ryhmään. 

Mikä ihmeen kehittämishanke

Jumalanpalvelusfoorumit ovat yksi osa jumalanpalveluselämän kehittämishanketta, johon Varkauden seurakunta osallistuu vuosina 2020–2023. Hankkeen tavoitteena on saada seurakuntalaisia mukaan jumalanpalvelusten suunnitteluun ja toteuttamiseen.

Neljä sisäkkäistä ympyrää sisältä alkaen: Messu ja seurakunnassa toimitetut jumalanpalvelukset, Kirkolliset toimitukset, Arjen hengellisyys kodeissa ja yhteisöissä, Palvelu arkikutsumuksessa.

Kuva: Eriikka Jankko.

Varkaudessa hankkeen toimeenpano alkoi jo viime syksynä, kun syyskauden avausjumalanpalveluksessa otettiin käyttöön uudistukset jumalanpalveluskaavassa. Uudistusten tehtävä on lisätä seurakuntalaisten osallisuutta. (Katso Kotiviesti 6/2019, s.2.)

Eriikka Jankko kävi esittelemässä hankkeen hiippakunnallisia tavoitteita Varkauden seurakunnan papeille ja kanttoreille marraskuussa. Hän toimi Kuopion hiippakunnan jumalanpalveluelämä projektin projektisihteerinä vuoden 2019 loppuun saakka.

Erityisesti Jankko nosti esille lasten aseman ja roolin seurakunnan tilaisuuksissa ja messussa.

– Lapsia voidaan ottaa mukaan toteuttamaan messua esimerkiksi laulamaan, kynttilän sytyttäjiksi ja rukous- ja lukutehtäviin. Toivottavasti lasten äänet saavat kuulua kirkoissamme. Olemmehan kaikki Jumalan lapsia.

Hanketta koordinoi Kuopion hiippakunta. Mukana ovat myös Kajaanin ja Järvi-Kuopion seurakunnat.

 

Teksti ja kuva: Tiia Klemettilä

14.1.2020 09.51