Uutisia

Uutislistaukseen

Nuorisotyössä 2020 nuori saa näkyä ja kuulua

Pöydällä paikkakortissa numero yksi. Taustalla teksti Meeting point.

Kuva: Anna Enbuske

Nuorisotyön väki otti arjesta irtioton ja reissasi kolmeksi päiväksi Tampereelle osallistumaan NUORI 2020 -seminaariin 14.–16.1.2020. Ajankohtaiset aiheet, tutkimustiedot ja ilmiöt olivat monipuolisesti esillä ammattilaisten saatavilla, verkostoitumisia ja tuttujen tapaamista väheksymättä.

Erityistä tämän kertaisissa päivissä oli se, että ne toteutettiin yhdessä kunnallisen ja järjestöjen tekemän nuorisotyön kanssa. Koolla oli n 3000 nuoristyön ammattilaista. Kirkolla oli sekä omia ohjelmia että yhteistyössä tehtyjä kokonaisuuksia.

Ajankohtaisina painopisteinä ohjelmissa nousivat ympäristökasvatus, digiajan ilmiöt ja pelaaminen, nuorten pahoinvoinnin monet kasvot sekä uudet menetelmät ja tavat tehdä osallistavaa ja vaikuttavaa nuorisotyötä. Yhteistä kaikelle lienee toivon säilyttäminen ja myönteinen vire tulevaisuuteen. Eteenpäin mennään ja uudesta innostutaan!

Varhainen tuki on tärkeää

Huomion arvoista päivissä oli, että useassa ohjelmassa, aiheesta riippumatta, nostettiin keskeiseksi tekijäksi vaikuttaminen yksilön hyvinvointiin jo lapsuusvaiheessa ja erityisesti lapsiperheiden tukeminen. Rakenteellisia muutoksia kaivataan yhteiskunnan tasolta siihen, että lapsen etu voisi toteutua ja kaikki hänen tarvitsema tuki olisi saatavilla jo varhain.

On ilo, että Varkaudessa lasten ja nuorten toiminnat ovat yhden kasvatuksen tiimin saumatonta yhteistyötä ja resursseja voidaan liikutella tarpeen mukaan. Läpileikkaavasti työssämme nousee painopisteinä verkostoyhteistyö, viestintä, ympäristöasiat sekä kohtaaminen – niin meidän ihmisten tasolla kuin hengellisessäkin mielessä, yhteys Jumalan kanssa.

Päivien anti konkretisoituu arkisessa työssä uusina kokeiluina, ajatusten vaihtona ja virkistyneinä ideoina. Uskalluksena olla vuoden 2020 näköistä nuorisotyötä Varkauden seurakunnassa.

 

Tiina Taavitsainen
johtava kasvatustyön viranhaltija

17.1.2020 14.32