Uutisia

Uutislistaukseen

Varkauden Seudun Sotaorvot ry on kymmenen vuotias

 

Liisa Vänttinen kyseli Warkauden Lehdessä, onko Varkauden alueella muitakin sotaorpoja.
Raili Tikkanen huomasi kysymyksen, vastasi siihen ja loppu onkin sitä historiaa, jota nyt
10.3.2020 juhlitaan. Varkauden Seudun Sotaorvot on perustettu vuonna 2009. Ensimmäinen
kokous pidettiin vuonna 2010.

Alkuaikoina jäseniä oli 102. Nykyisin varsinaisia jäseniä on 46, joista 13 on kannattajajäseniä.
Se kertoo jäsenten keski-iän olevan korkea.

Työuran jäädessä taakse ihmisellä on enemmän aikaa ajatella. Ja kun on aikaa, saattaa syntyä
myös tila, jossa tuntea niitäkin tunteita, joita olisi pitänyt jo lapsena saada tuntea. Varkauden
yhdistys perustetiin samaan aikaan, kun Suomen sotien sotaorvot heräsivät vertaistuen tarpeelle
laajemminkin. Ajankohta kertoo suurten ikäluokkien siirtymisestä eläkkeelle.

Vertaisryhmä auttaa ja yhdistää

Juhlassa pidetyissä puheissa korostettiin vertaistuen merkitystä. Vasta nykyisin ymmärretään
vanhemman menetyksen jättävän lapsiin isot jäljet, sodan jättämistä jäljistä puhumattakaan.
Ennen lasten ajateltiin kyllä sopeutuvan ja selviytyvän. Vaikenemisen kulttuurin muuttaminen
avoimuuden kulttuuriksi vaatii rohkeutta.

Toisaalta sotaorpous on koskettanut kaikkia yhteiskuntaluokkia. Surun ja menetyksen kokemuksilla
ei ole mitään tekemistä varallisuuden tai sosiaalisen aseman kanssa. Suru ja menetys, pelot, äidin
väsyminen, puute, köyhyyskin, ovat kaikkia sotaorpoja yhdistäviä kokemuksia.

Vertaisryhmä mahdollistaa kyvyn ymmärtää toisia samassa tilanteessa olevia, samankaltaisia asioita
kokeneita. Ne ovat paikkoja, joissa puhutaan samaa kieltä, joskus sanoittakin.

– Me sotaorvot ollaan sellaisia, että ollaan totuttu tuomaan tullessamme ja viemään mennessämme.
Kaikilla on ollut kotona äidin apuna oma tehtävänsä lapsesta saakka. Me ei istuta ja naputella kännyköitä,
yhdistyksen pitkäaikainen jäsen Pekka Soppela tuumaa juhlan päätteeksi.

Varkauden Seudun Sotaorvot ry:n puheenjohtaja ja sihteeri Raili Tikkanen
on kuvassa keskirivillä neljäs oikealta. Hänen takanaan Liisa Vänttinen.
Kuvan oikeassa reunassa puheenvuoron pitänyt Pekka Soppela.

Pienimuotoisessa juhlassa puheenvuoron käyttivät johtava juhlivan yhdistyksen pitkäaikainen jäsen
Pekka Soppela, johtava diakoniaviranhaltija Riitta Sulkko, kappalainen Niina Pehkonen, Varkauden
Karjalaseuran puheenjohtaja Martti Tenho. Anja Loikkanen lausui yhdistykselle kirjoittamansa
onnittelurunon, jossa myös kiitti yhdistyksen perustajajäseniä Liisa Vänttistä ja Raili Tikkasta.
Tapio Lankinen vastasi musiikista. Juhlassa esiintyi myös vuonna 2013 Savon murremestariksi
valittu Lauri Andersin.

Sotaorvot saivat oman sotaorpotunnuksen vuonna 2014.
Kirsti Puustinen ja Veikko Turunen asettautuivat esittelemään
tunnuksia yhdessä Mauri Tolosen (edessä) kanssa.

Tapio Lankinen esiintyi ja säesti lopuksi lauletun
yhteislaulun Veteraanin iltahuuto.

Varkauden Karjalaseuran puheenjohtaja Martti Tanhu
toivoi, että yhdistysten jäsenmäärien vähentyessä yhteistyötä
tehdään jatkossa yhä enemmän esimerkiksi retkien muodossa.

Murremestari lausui Otto Mannisen Rintamamiehen testamentti
ja Yrjö Jylhän Vaienneet voittajat runot ulkomuistista.

11.3.2020 08.37