Uutisia

Uutislistaukseen

Varkauden seurakunnassa on haettavana nuorisotyönohjaajan virka 

Nuorisotyönohjaajat toimivat omien vastuualueidensa kehittäjinä ja
asiantuntijoina sekä osana 12 hengen kasvatustyön tiimiä. Avoimen
viran vastuualueet painottuvat rippikoulutyöhön, nuorisotyöhön
sekä kansainväliseen työhön
.   

Viran kelpoisuusehtona on Kirkkohallituksen päätöksen nro 124 mukainen
ammattikorkeakoulututkinto tai piispainkokouksen aikaisempien päätösten
mukainen tutkinto kirkon nuorisotyöstä. Tehtävän hoitaminen edellyttää
itseohjautuvuutta, hyviä vuorovaikutustaitoja sekä myönteistä ja innovatiivista
otetta
toimia lasten ja nuorten muuttuvassa toimintaympäristössä.

Kansainvälisen työn/lähetyssihteerin pätevyys katsotaan eduksi virkaa
täytettäessä, sillä seurakunnan lähetys- ja kansainvälinen työ hoituvat
kasvatuksen tehtäväalueen alaisuudessa.  

Virkaan valittavan tulee olla konfirmoitu evankelis-luterilaisen kirkon jäsen.
Ennen valinnan vahvistamista hänen tulee esittää hyväksyttävä todistus
terveydentilastaan ja voimassa oleva rikosrekisterilain 6 §:n mukainen
rikosrekisteriote. Virka täytetään neljän kuukauden koeajalla 1.1.2021 alkaen.
Palkkaus on vaativuusryhmän 502 mukainen.  

Hakuaika on 24.8.–11.9.2020. Hakemus osoitetaan henkilöstöjaostolle.
Hakemus ansioluetteloineen on toimitettava 11.9. klo 14 mennessä
osoitteeseen

Varkauden seurakunta
Ahlströminkatu 19
78250 Varkaus

tai

varkauden.seurakunta@evl.fi

Kirjekuoreen tai sähköpostin otsikkokenttään tulee merkitä "Nuorisotyönohjaaja".

 

Lisätietoja antavat:

Johtava kasvatustyön viranhaltija
Tiina Taavitsainen 040 556 8506
tiina.taavitsainen@evl.fi

Kasvatustyöstä vastaava pastori
Karoliina Mustonen 040 572 7850
karoliina.mustonen@evl.fi

21.8.2020 09.50