Uutisia

Uutislistaukseen

Uusi nuoristotyönohjaaja on valittu

Varkauden seurakuntaan on valittu uudeksi nuorisotyönviranhaltijaksi
Jenni Venejärvi Kuopiosta. Hänen mahdollisen kieltäytymisensä varalta
varalle on valittu Tuija Mäiseli Varkaudesta.

Seurakunnanssamme oli haettavana nuorisotyönohjaajan virka 24.8.–11.9.2020.
Määräaikaan mennessä virkaa haki 10 hakijaa, joita kuusi on päteviä.

Virkaan valittavan tulee olla konfirmoitu evankelis-luterilaisen kirkon jäsen.
Ennen valinnan vahvistamista hänen tulee esittää hyväksyttävä todistus
terveydentilastaan ja voimassa oleva rikosrekisterilain 6 §:n mukainen
rikosrekisteriote. Virka täytetään neljän kuukauden koeajalla 1.1.2021 alkaen.
Palkkaus on vaativuusryhmän 502 mukainen.  

Seurakunnan nuorilta kysyttiin, millaisia ominaisuuksia he nuorisotyönohjaajalta
odottaisivat. Nuoret myös laativat kysymyksiä, joita he haluaisivat hakijoilta kysyttävän.

Henkilöstöjaosto käsitteli hakemukset ja haastattelut järjestettiin 21.9.2020.
Haastatteluun osallistuivat kasvatustyön johtokunnan puheenjohtaja Pauli Jumppainen
ja johtava kasvatustyön viranhaltija Tiina Taavitsainen.

(Julkaistu alunperin 14.9.2020. Muokattu 13.10.2020)

13.10.2020 10.00