Uutisia

Uutislistaukseen

Kirkon uusi strategia on hyväksytty

Ovet auki – Suomen evankelis-luterilaisen kirkon strategia vuoteen 2026 hyväksyttiin
kirkkohallituksen täysistunnon kokouksessa 22.9.2020. Kirkon yhteinen strategia etsii
kirkkoon entistä pitkäjänteisempää ja yhtenäisempää toimintatapaa.

– Kirkolle hyväksytty strategia on ilmiölähtöinen. Strategiaprosessin aikana tunnistettiin
erilaisia kirkon elämään vaikuttavia ilmiöitä. Strategiset valinnat linjaavat, miten kirkkona
haluamme näihin ilmiöihin vastata, kertoo kirkon strategiatyön projektipäällikkönä
toiminut Terhi Kaira.

Kirkon yhteinen strategia määrittää yhteisen suunnan. Kun strategiaa lähdetään toteuttamaan,
seurakunnat ja muut kirkolliset toimijat arvioivat, miten yhteisiä tavoitteita voidaan paikallisesti
tai toimijakohtaisesti parhaiten edistää.

Ovet auki -strategian keskeiset valinnat kiteytyvät strategian nimessä. Ovet halutaan pitää auki
kaikille, uusille mahdollisuuksille ja rohkeudelle kokeilla.  

Hyväksyessään Ovet auki -strategian kirkkohallitus päätti esittää, että kirkolliskokous
kävisi marraskuussa 2020 keskustelun strategian sisällöstä ja toimeenpanosta.

Ovet auki - Suomen evankelisluterilaisen kirkon strategia vuoteen 2026

Lähde: Kirkon tiedotearkisto Julkaistu 22.9.2020. Linkki johtaa alkuperäiseen uutiseen,
josta pääset tarkastelemaan muun muassa strategiahankkeen kokoonpanoa.
 

22.9.2020 18.12