Uutisia

Uutislistaukseen

Vanhuusköyhyys ei ole tavatonta

Diakoniatyöntekijät hymyilevät punaiset Yhteisvastuupaidat päällään.

Pia Hosio (vas.) ja Ellen Väntti kannustavat varkautelaisia lahjoittamaan MobilePaylla (15727) tai osoitteessa yhteisvastuu.fi/varkaus

Sinä olet arvokas ihminen, vaikka raha-asiasi
olisivat nyt huonosti.

– Olen iloinen tämän vuoden keräyskohteesta. Tarvitaan ikäihmisten
puolten pitämistä ja ohjausta, sanoo diakoniatyöntekijä Pia Hosio.

Tänä vuonna Yhteisvastuukeräyksellä kerätään varoja taloudellisissa
vaikeuksissa olevien ikäihmisten auttamiseen. Köyhyys aiheuttaa
helposti terveydellisiä ongelmia, sosiaalista eristäytymistä, yksinäisyyttä
ja digisyrjäytymistä. 40 prosenttia eläkeläisistä saa eläkettä alle 1250 euroa
kuukaudessa. Vähävaraiset vanhukset ovat myös suurin yksittäinen
seurakuntien ruoka-avun asiakasryhmä.

– Eläkeiän köyhyyden merkittäviä tekijöitä voivat olla työelämän ulkopuolelle
jääminen, kotiäitiys, työkyvyttömyys, pitkäaikaistyöttömyys, pienipalkkaisuus,
sairaudet tai näiden kaikkien yhdistelmä. Listalle kuuluvat myös kallis asuminen,
peritty huono-osaisuus, mielenterveyden ongelmat sekä monet yllättävät
tekijät, sanotaan Yhteisvastuu-tiedotteessa.

Keräysvaroja käytetään paikallisesti

Viidesosa keräystuotoista ohjataan paikallisseurakuntien kautta paikallisille
ikäihmisille. Varkauden seurakunta etsii kaikkein vähävaraisimpia vanhuksia
yhteistyössä Varkauden kaupungin sosiaalihuollon ja kotihoidon sekä
edunvalvonnan kanssa, kuten tähänkin asti.

Keräystuotto käytetään tarpeiden mukaan lääkkeisiin, ruokaan, jalkahoitoihin,
vaatteisiin, kenkiin ja niin edelleen. Diakoniatyöntekijä Ellen Väntti kertoo
huomanneensa viime jouluna avuntarvitsijoiden määrän lisääntyneen, kun
edunvalvonnan kautta tuli aiempaa enemmän avunpyyntöjä.

– Hyvin pienituloisilla vanhuksilla ei jää käyttövaroja ostaa esimerkiksi uusia
vaatteita, vaikka nykyiset olisivatkin huonossa kunnossa. Moni ikäihminen
myös nipistää menojaan ruoasta ja lääkkeistä oman terveytensä kustannuksella.
Se ei ole oikein.

Edunvalvonta on hyvä ratkaisu muistisairaalle tai sellaiselle, joka ei hahmota
taloudellista tilannettaan. Edunvalvontaa kevyempiäkin vaihtoehtoja on olemassa.
Niistä saa tietoa digi- ja väestörekisterikeskuksesta (dvv.fi/holhous).

Kymmenen prosenttia vuoden 2021 yhteisvastuutuotosta käytetään ikäihmisten
tarpeiden perusteella suunniteltuihin, maksuttomiin digitaalisten taitojen kursseihin,
jotka tullaan toteuttamaan yhteistyössä kansanopistojen kanssa.

Talousvaikeuksia ei tarvitse hävetä

Diakoniatyöntekijät pitävät digitaitojen opettelemista tarpeellisena, joskin
muistuttavat, että ensin tarvitaan omia tarpeita vastaava digilaite. Ja siihen
tarvitaan rahaa.

Joskus syy vanhuksen talousahdinkoon löytyy hakemattomista tuista ja etuuksista.

– Taloudellisessa auttamisessa lähdetään aina liikkeelle siitä, että haetaan ne tuet,
jotka ihmiselle kuuluvat, Pia ja Ellen kertovat.

Vanhukset eivät välttämättä osaa tai pysty täyttämään verkossa olevia hakulomakkeita.
Kelan toimistolle on onneksi vielä mahdollista varata käyntiaika. Toimeentulotuen
hakemiseen voi liittyä häpeääkin. Pia ja Ellen vakuuttavat, että hävetä ei tarvitse.

– Sinä et ole sama asia, kuin raha-asiasi. Sinä olet arvokas ihminen, vaikka raha-asiasi
olisivat nyt huonosti. Niiden hoitamiseen on saatavissa apua sosiaalitoimesta ja seurakunnasta.

Kaukana avuntarve on meitäkin suurempi

Yhteisvastuukeräys näkee tärkeäksi tukea avun tarpeessa olevia niin Suomessa
kuin maailmalla. Tuotosta yli puolet, 60 prosenttia, ohjataan kehittyviin maihin
Kirkon Ulkomaanavun katastrofirahaston kautta. Yhteisvastuukeräyksen 2021 tuotolla
tuetaan arvokkaan vanhuuden mahdollistamista auttamalla katastrofien, konfliktien ja
luonnonmullistusten aiheuttamissa hätätilanteissa hauraimpia yhteisöjä, vanhuksia ja
perheitä.

Kansainvälisen diakonian esimerkkikohdemaa on Uganda, mutta apua
ohjataan kulloisenkin tarpeen mukaan yli kymmeneen maahan.

Katso lyhyestä esittelyvideosta, miten Yhteisvastuu on auttanut Etelä-Sudanissa,
Syyriassa, Mobambikissa Nepalissa, Keniassa ja Jordaniassa
 (YouTube).

Katso lyhyt esittelyvideo Rwamwanjan pakolaisasutusalueelta Ugandasta (YouTube).
Robinah Eyotaru kertoo, miten nuorten ammattikoulutus auttaa myös ikäihmisiä.

 

Teksti: Tiia Klemettilä, Yhteisvastuu / Kirkkopalvelut Oy
Kuva: Tiia Klemettilä

1.2.2021 11.10