Uutisia

Uutislistaukseen

Kirkkovaltuusto vahvisti seurakunnan tilinpäätöksen

Miehet keskustelevat.
Kirkkoherra Jarkko Piippo ja kirkkovaltuuston puheenjohtaja Heikki Alanen
vaihtavat ajatuksia ennen kokouksen alkua
.

Varkauden seurakunnan kirkkovaltuusto kokoontui tiistaina 22.6. niin sanottuun tilipäätöskokoukseen pääkirkon seurakuntasalissa. Kokouksen alussa pidettiin hiljainen hetki vielä Kari Tyrväisen muistolle.

Ennen varsinaisten asioiden käsittelyä valtuuston puheenjohtaja Heikki Alanen ja hallintojohtaja Olli Siivola ojensivat kirkkoherralle seurakunnan syntymäpäivälahjan ja kukkakimpun ylistävien sanojen kera.

Valtuustoon uusia jäseniä

Kokouksessa päätettiin luottamushenkilövalinnoista pois nukkuneen Tyrväisen ja paikkakunnalta muuttaneen Katja Sarakedon tilalle. Sarakedon tilalle valtuustoon kutsuttiin SDP:n valtuustoryhmän ensimmäinen varajäsen Tiina Häkkinen. Tyrväisen tilalle kirkkovaltuustoon kutsuttiin Kokoomuksen ensimmäinen varajäsen Riitta-Leena Heinonen. Kari Tyrväinen on ollut kirkkoneuvoston jäsenen Kaisa Mäntymaan henkilökohtainen varajäsen. Tyrväisen tilalle Mäntymaan henkilökohtaiseksi varajäseneksi kutsuttiin Esa Tuovinen.

Kirkkovaltuuston varajäsen Anne Marttala on pyytänyt ero varajäsenyydestään ja se myönnettiin hänelle. Marttala toimi myös viestintätoimikunnassa varapuheenjohtajana.

Lahjoitushuoneiston tuotto diakoniatyölle

Jorma ja Seppo Salonen ovat luovuttaneet Varkauden seurakunnalle perikunnan omistuksessa olevan rivitalo-osakkeen ehtonaan, että varkautelaiset maahanmuuttajat hyötyvät siitä. Kirkkoneuvosto on jo aiemmin helmikuisessa kokouksessaan päättänyt ottaa lahjoituksen kiitoksella vastaan ja hyväksyä lahjakirjan ehdot. Seurakunnan taloussäännön (luku IV § 20) mukaan erityiskatteinen rahasto on perustettava silloin, kun seurakunta saa testamentin tai lahjoituksen, johon liittyy käyttöehto. Säännön mukaan kirkkovaltuuston on vahvistettava rahaston säännöt.

Niinpä kesäkuisessa kokouksessaan valtuusto päätti perustaa erityiskatteisen rahaston huoneistolle; ja että rahaston kirjanpito hoidetaan seurakunnan kirjanpidon yhteydessä; ja että seurakuntavirasto huolehtii huoneiston kunnossapidosta ja isännöinnistä; ja että rahaston mahdollinen nettotuotto tilitetään seurakunnan diakoniatyölle; ja että diakoniatyö kohdistaa tuoton lahjoittajien toiveen mukaisesti monikulttuurisuustyöhön ja maahanmuuttajien tukemiseen.

Ihmisiä istumassa pöytien ääresä.
Valtuusto kokoontui turvavälein. Seurakunnalle huoneistolahjoituksen
veljesä kanssa tehnyt Jorma Salonen edessä vasemmalla.

Seurakunnan tilinpäätös ylijäämäinen

Viime vuodesta poiketen hautainhoitorahaston ja seurakunnan tilinpäätökset laadittiin erillisinä kirkkohallituksen ohjeistuksen mukaisesti (Yleiskirje 20/2020). Valtuusto vahvisti hautainhoitorahaston ja seurakunnan tilinpäätökset vuodelle 2020 ja päätti antaa vastuuvapauden kirkkoneuvostolle ja muille tilivelvollisille tilintarkastajien lausunnon pohjalta.

Seurakunnan tilinpäätös 2020 osoittaa noin 188 000 tuhannen euron ylijäämää. Olennaisimpia tulokseen vaikuttaneita osatekijöitä olivat muun muassa toimintakulujen pienempi määrä, aiemmin tehtyjen puukauppojen tulojen saaminen sekä kirkollisverotulojen määrä. Toimintakulut olivat talousarvioon verrattuna 385 000 euroa vähäisemmät. Vuosina 2018 ja 2019 tehtyjen puukauppojen tulot ylittivät talousarvion noin 100 000 eurolla. Seurakunta sai kirkollisverotuloja 102 000 euroa budjetoitua enemmän.

Uutta toimintakertomuksessa ovat myös rahastosijoitukset. Hallintojohtaja kertoi puheenvuorossaan, että kirkkoneuvosto on päättänyt siirtyä aiemmista tilimuotoisista talletuksista rahastosijoituksiin miinusmerkkisten korkojen vuoksi. Toimintakertomuksessa 2020 (s.113) kerrotaan, että kirkkoneuvosto on määritellyt hallintojohtajan sijoitusvaltuudet seurakunnan taloussäännön (Kn 4.3.2020, §19) mukaisesti; ja esitellään myös rahastot, joihin seurakunta on sijoittanut sekä niiden markkina-arvo 31.12.2020.

Valtuustoaloite yhden listan järjestelmään siirtymiseksi

Tilinpäätöksen käsittelyn yhteydessä kirkkoherra Jarkko Piippo nousi kiittämään luottamushenkilöitä ja henkilöstöä jaksamisesta, venymisestä ja hyvästä yhteistyöstä koronauhkan keskellä. Tässä kohtaa myös valtuutettu Olavi Martikainen halusi kiittää työntekijöitä jaksamisesta koronavuosina.

Kirkkovaltuuston tietoon saatettavien asioiden pykälään merkittiin pöytäkirjaan tiedoksi Olavi Martikaisen Keskustan valtuustoryhmän nimissä esittämä aloite yhden listan järjestelmään siirtymiseksi seuraavissa vuonna 2022 käytävissä seurakuntavaaleissa. Taustalla on keskustalaisten pidempiaikainen toive. Ilman puoluelistoja käytävien vaalien toivottaisiin tuovan lisää ehdokkaita ja kirkon asioista kiinnostuneita mukaan seurakunnan luottamustehtäviin.

Ihmiset ottavat kahvia.
Valtuuston noussut Eila Raatikainen ottamassa kahvia.
Oikealla valtuustoaloitteen jättänyt Olavi Martikainen.


 

24.6.2021 14.05