Uutisia

Uutislistaukseen

Varhaiskasvatus saa uuden viran

Varkauden seurakunnan kirkkoneuvosto kokoontui vuoden kuudenteen kokoukseensa keskiviikkona 4.8. Asialistalla oli useita henkilöstöön liittyviä asioita.

Toisen seurakuntapastorin virkaan esitetään Liisa Loiria Seinäjoelta. Kirkkoneuvoston henkilöstöjaosto haastatteli Loiria 29.7. Virkaa haki määräaikaan mennessä kuusi (6) hakijaa, joista vain Loirilla oli virkaan vaadittu pappisvihkimys. Virka täytetään neljän (4) kuukauden koeajalla. Päätöksen virkaan valittavasta tekee Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli.

Kasvatustyöhön esitetään uuden varhaiskasvatuksen ohjaajan viran perustamista. Vastaavan lastenohjaajan Paula Bomanin siirtyessä eläkkeelle 31.1.2022 varhaiskasvatuksen johtokunta on esittänyt kirkkoneuvostolle viran perustamista. Virka olisi työajaton, jolloin leiri- ja viikonlopputyö olisi luonteva osa työtä. Bomanin tehtäviin on kuulunut ilta- ja viikonlopputyötä sekä vuosittain 15 leirivuorokautta. Varhaiskasvatuksen ohjaajan työtehtäviin kuuluisi varhaiskasvatuksen toimintojen suunnittelu ja koordinointi, lastenohjaajien työajan suunnittelu ja koordinointi, tapahtumien järjestäminen, seurakunnan varhaiskasvatustyössä mukana oleminen sekä verkostoyhteistyö. Pätevyysvaatimuksena on varhaiskasvatuksen ohjaajan ammattikorkeakoulututkinto tai kirkon nuorisotyönohjaajan tutkinto ja sitoutuminen varhaiskasvatuksen ohjaajan pätevyyden hankkimiseen.

Lastenohjaaja, muskariopettaja Jaana Kivi on irtisanoutunut tehtävästään 1.8.2021 alkaen. Kivi siirtyy muihin tehtäviin. Seurakunnassa on aloittanut 2.8. kaksi uutta lastenohjaajaa, Tiina Brusila 31.12.2022 saakka ja Anne Turunen 31.1.2022 saakka. 

Kirkkoneuvosto myöntää täyttöluvan kahdelle nuorisotyönohjaajan viralle. Uudet viranhaltijat aloittaisivat tehtävissään 1.12.2021. Nuorisotyönohjaaja Jenni Venejärvi on irtisanoutunut nuorisotyönohjaajan virastaan 1.8.2021 alkaen. Hänen palvelusaikansa kesti seitsemän (7) kuukautta. Näin ollen kasvatustyön johtokunta esitti kirkkoneuvostolle kahden viran täyttöluvan myöntämistä. Toista tällä täyttämättä olevaa virkaa on hoitanut 1.1.2021 lähtien sosionomi, kirkon nuorisotyönohjaaja (AMK) Tuija Mäiseli. Hänen työsuhteensa jatkuu 30.11.2021 saakka.

Kirkkoneuvosto on merkinnyt tiedoksi hallintojohtaja Olli Siivolan irtisanomisilmoituksen, kun hän jää eläkkeelle 31.1.2022. Hänelle kertyy palvelusaikaa tasan 35 vuotta.

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle vuoden 2022 tuloveroprosentin eli kirkollisveroprosentin vahvistamista 1,45 prosenttiin. Varkauden seurakunnan tuloveroprosentti on ollut sama vuodesta 2012 eikä muutosta koeta tarpeelliseksi tällä hetkellä.

Kirkkoneuvosto suorittaa vuosittain hautausmailla katselmuksen, jonka tarkoituksena on valvoa noudatetaanko hautatoimen ohjesääntöä ja hautausmaan käyttösuunnitelmaa. Tarkastelun kohteena ovat niin hautainhoitorahaston hoitohautojen sekä yksityisten hautojen hoito ja kunto. Katselmus toimitetaan keskiviikkona 1. syyskuutta. Katselmusvuorossa ovat Kangaslammin hautausmaat, Sankarihautausmaa sekä Ylä- ja Ala-kankku.

Kirkkovaltuusto kokoontuu seuraavan kerran tiistaina 14.9. Asialistalla silloin muun muassa varhaiskasvatuksen ohjaajan viran perustaminen sekä tuloveroprosentin vahvistaminen.

Kirkkoneuvoston pöytäkirjoihin voi tutustua noin viikon kuluttua kokouksesta seurakunnan kotisivulla
varkaudenseurakunta.fi/paatoksenteko/kirkkoneuvosto/poytakirjat
 

Juttua päivitetty 10.8. klo 15.19
Hautausmaakatselmus pidetään 1.9. Alkuperäisessä uutisessa luki 8.9.

5.8.2021 14.11