Uutisia

Uutislistaukseen

Kirkkoneuvosto päätti perustaa ympäristötoimikunnan

Varkauden seurakunnan yhteistyötoimikunta käsitteli 13.9.2021 ympäristötyöryhmän esityksen ympäristötoimikunnan perustamisesta. Toimikuntaan tulisi 2-3 työntekijää sekä 2-3 luottamushenkilöä. Toiminta-ajatus olisi sama kuin viestintätoimikunnassa: valvova ja ideoiva elin ja työrukkanenkin. Yhteistyötoimikunta päätti, että kirkkoherra ja hallintojohtaja vievät asian kirkkoneuvoston käsiteltäväksi, koska kirkkoneuvosto voi tarvittaessa perustaa kyseisiä ryhmiä.

Seurakunnassa aiemmin tehdyn ympäristökyselyn yhteydessä kaksi luottamushenkilöä ilmaisivat kiinnostuksensa toimia ympäristötoimikunnassa.

Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 1.12.2021 asettaa ympäristötoimikunnan ja kirjasi pöytäkirjaan sen tehtäviksi toimia ympäristöasioiden valvojana ja ideoivana elimenä. Toimikunnan toimikausi 1.1.–31.12.2022, valtuustokauden loppuun saakka. Samalla neuvosto nimesi keskuudestaan luottamushenkilöedustajiksi kiinnostuksensa ilmoittaneet Pirjo Hynninen ja Marita Rundelin.

9.12.2021 09.04