Uutisia

Uutislistaukseen

Tehokkain apu Ukrainalle yhteistyöllä - Maahanmuuttovirasto ja avustusjärjestöt avainroolissa

 Kirkon viestintä - Julkaistu 10.03.2022

Hän levittää siipensä yllesi, a sinä olet turvassa niiden alla.

Suomen evankelis-luterilainen kirkko toimii ukrainalaisten auttamiseksi tiiviissä yhteistyössä viranomaisten, kuntien ja kaupunkien kanssa, jotta seurakunnat voivat taata Suomeen saapuville ukrainalaisille mahdollisimman kattavan avun pakolaistilanteessa. Seurakunnat ovat kartoittaneet mahdollisuuksiaan tarjota esimerkiksi kirkkotilojaan tai leirikeskuksiaan pakolaisten käyttöön.  

Tilojen turvallisuus tarkastetaan ennen kuin ne otetaan asumiskäyttöön. Seurakuntia on myös ohjeistettu ilmoittamaan ennakkoon Maahanmuuttovirastolle pakolaiskuljetuksen järjestämisestä, sillä näin viranomaiset pystyvät paremmin järjestämään apua tarvitseville. 

Kirkkohallituksen asiantuntija Ulla Siirto kiittää ihmisten halua auttaa ja kannustaa toimimaan yhteistyössä viranomaisten kanssa: ”Nyt on tärkeää auttaa siellä, missä voi. On kuitenkin hyvä välittää sotaa pakenevien ihmisten elämään rauhaa ja lämmintä kohtaamista, kun heidän tilanteensa muuten on kaoottinen. Ja samalla kannattaa huolehtia siitä, että ihmiset pääsevät virallisen auttamisjärjestelmän piiriin.” 

Ukrainan sotaa pakenevien lukumäärä kasvaa päivittäin, ja myös Suomeen on jo saapunut satoja pakolaisia. Suomeen paenneiden tarkka lukumäärä ei ole tiedossa, koska tilapäiseen suojeluun perustuva oleskelulupa on otettu käyttöön vasta äskettäin. Luvan myötä Ukrainan pakolaiset saavat Suomessa mahdollisuuden työntekoon, koulunkäyntiin, terveydenhuoltoon, välttämättömiin sosiaalipalveluihin sekä välttämättömään toimeentuloon. 

Ukrainan kriisi herättänyt poikkeuksellisen auttamishalun - lahjoitusten ja auttamisen kanavointi välttää kaaoksen 

Ukrainan kriisi on herättänyt suomalaisissa voimakkaan halun auttaa, minkä takia viranomaiset, kansalaisjärjestöt ja seurakunnat ovat saaneet suuren määrän yhteydenottoja. Apu menee tehokkaimmin perille vakiintuneiden toimijoiden kautta. Kirkko kehottaa ihmisiä auttamaan Ukrainaa lahjoittamalla rahaa tunnetuille avustusjärjestöille. Kirkon piirissä toimivat vakiintuneet avustusjärjestöt ovat Kirkon Ulkomaanapu sekä kirkon lähetysjärjestötLinkki avautuu uudessa välilehdessäLinkki avautuu uudessa välilehdessä.

Kirkon Ulkomaanavusta (KUA) kerrotaan, että Ukrainan sodan aiheuttama hätä on saanut suomalaiset liikkeelle ennätyksellisen nopeasti, ja auttamishalu on ollut poikkeuksellinen. Torstaina 24.2.2022 alkanut keräys sodasta kärsineiden tukemiseksi on tuottanut 9.3.2022 mennessä jo kolme miljoonaa euroa. 

 ”Seurakunnat lähtivät todella ripeästi liikkeelle, kun pyysimme käynnistämään lipaskeräyksen. Lähes kaikki seurakunnat ympäri Suomen ovat keränneet rahaa viime ja tämän viikon aikana, ja lipaskeräykset jatkuvat saamiemme viestien mukaan ainakin vielä ensi viikolla. Seurakunnat ovat ilmoittaneet meille yhteensä jo yli 50 000 euron lipaskeräämisestä”, yhteyspäällikkö Soili-Sisko Eskola Kirkon Ulkomaanavusta kertoo. 

Lisäksi seurakunnat ovat tähän mennessä myöntäneet Ukraina-keräykseen ylimääräisiä avustuksia yhteensä yli 300 000 euroa. Ympäri Suomen kirkoissa ollaan järjestämässä myös tukikonsertteja. Seurakunnat ovat myös keränneet jumalanpalveluksissaan kolehteja Ukrainan sodasta kärsivien hyväksi. 

 ”Tähän asti arvioimamme summat ovat vasta alustavaa tietoa, tarkoista summista tiedotamme myöhemmin”, Eskola kertoo.  

Avuntarve on valtava ja KUA jatkaa työtä hätäapuvaiheen jälkeen myös esimerkiksi jälleenrakennusprojekteissa. Kun kriisi pitkittyy, tulee uusia tarpeita, kuten miten lapset voivat käydä koulua ja perhe voi hankkia toimeentuloa. Myös muualla maailmassa avun tarve on suuri ja seurakuntien taloudellinen tuki on jatkossakin erittäin tärkeää Kirkon Ulkomaanavun työlle.  

Tavaralahjoitukset ja majoitustarjoukset Suomen Punaisen Ristin kautta 

Suomen Punainen Risti on perustanut avuntarjoajille Maahanmuuttoviraston pyynnöstä valtakunnallisen infopisteen, joka kokoaa tietoa tarjolla olevasta avusta ja välittää sitä eteenpäin avun koordinoimista varten. Tätä kautta on mahdollista ilmoittaa esimerkiksi yksityismajoitustarjoukset ja tavaralahjoitukset. Näin voidaan paremmin koordinoida annettavaa apua avuntarvitsijoille sekä välttää kaaosta. Ilmoita tarjoamastasi avusta Ukrainan kriisissäLinkki avautuu uudessa välilehdessäLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Seurakuntien ja kristillisten toimijoiden valtakunnallinen yhteistyö- ja palvelujärjestö Kirkkopalvelut on käynnistänyt Kotimaanavun kautta varainkeruun, jolla tuetaan seurakuntien laajaa auttamistyötä paikallisesti ja valtakunnallisesti. Kirkkopalvelut ry:n KotimaanapuLinkki avautuu uudessa välilehdessäLinkki avautuu uudessa välilehdessä on avannut kaikille Suomen evankelisluterilaisen kirkon seurakunnille ylimääräisen avustushaun Ukrainasta Suomeen tulleiden pakolaisten auttamiseksi. 

Seurakunnat valmiina tarjoamaan hätämajoitusta ja henkistä tukea 

Seurakunnat ympäri Suomen ovat yhteistyössä kuntien ja kaupunkien kanssa valmistautuneet vastaanottamaan Ukrainan pakolaisia. Seurakunnat voivat tarjota tilojaan hätämajoitukseen. 

Esimerkiksi Helsingin seurakuntayhtymän johtaja Juha Rintamäki kertoo, että Helsingin seurakunnilla on valmius tarjota noin tuhat paikkaa hätämajoituksiin. Tilojen sopivuutta kartoitetaan parhaillaan.  

Seurakunnat voivat tukea matkalla olevia pakolaisia majoituksen lisäksi antamalla heille ruokaa ja peseytymismahdollisuuden sekä muuta mahdollisesti tarvittavaa apua. Näin on jo toimittu esimerkiksi Riihimäen seurakunnassa.  

Riihimäen seurakunnan diakoni Tiina Heiskanen kertoo, että seurakunnat voivat tarjoutua "välietappipaikoiksi" syvemmälle Suomeen matkaaville pakolaisille. Osalla on sukulaisia jopa Lapissa asti ja matka jo Suomen rajalle on ollut hyvin pitkä ja monivaiheinen.  

”Maanantaina erään yksityishenkilön pyytämänä seurakuntamme tarjosi ukrainalaisryhmälle ruoan ja oli mukana ottamassa heitä vastaan pitämään taukoa. Emäntämme oli tehnyt ruoan valmiiksi ja toimitti sen sovittuun paikkaan. Seurakunta oli järjestänyt vapaaehtoisen venäjää osaavan henkilön tukemaan, vastailemaan kysymyksiin ja auttamaan ja ylipäätään tekemään tilanteesta luontevamman ja vähemmän hämmentävän. Diakoniatyöntekijänä hain pakolaisille vaatteita ja pesuaineita sekä matkaevästä loppumatkaksi, kerroin peseytymismahdollisuuksista, huolehdin että bussiin nukkuvia lapsiaan vahtimaan jääneet äiditkin saivat lämmintä ruokaa ja annoin pientä ensiapua. Kun ryhmä jatkoi eteenpäin, sanoin että rukoilemme heidän puolestaan.” 

Osa pakolaisista on sodan traumatisoimia ja tarvitsee kriisiapua. Mieli ry:n kriisipuhelinLinkki avautuu uudessa välilehdessäLinkki avautuu uudessa välilehdessä palvelee suomeksi, ruotsiksi, englanniksi ja arabiaksi. Lisäksi Mieli ry:n paikalliset jäsenseuratLinkki avautuu uudessa välilehdessäLinkki avautuu uudessa välilehdessä auttavat tarvittaessa.

Myös Kirkon perheneuvonnasta voi saada apua, ja monissa seurakunnissa työntekijät ovat valmiina tarjoamaan keskusteluapua ja henkistä tukea.  Kirkon pLinkki avautuu uudessa välilehdessäLinkki avautuu uudessa välilehdessäerheasiain neuvottelukeskuksetLinkki avautuu uudessa välilehdessäLinkki avautuu uudessa välilehdessä auttavat parisuhdeongelmissa. 

LISÄYS TIEDOTTEESEEN 10.3.2022: Lisätty alla oleva tieto Suomen ortodoksikirkon tarjoamasta tuesta: 

Ukrainalaiset ovat hyvin uskonnollista kansaa ja heistä 67 % on ortodokseja. Suomeen tulevat pakolaiset ovat joutuneet kokemaan paljon pahaa sodan vuoksi ja tarvitsevat siksi asiantuntevaa apua. Oma usko voi tässä tilanteessa olla heille merkittävä voimavara. Siksi on tärkeää, että ortodokseja ohjataan Suomen ortodoksisen kirkon seurakuntiin, joilla on myös hyvät kielelliset valmiudet palvella heitä. Tulijoille on myös hyvä korostaa, että Suomen ortodoksinen kirkko kuuluu Konstantinopolin Ekumeeniseen patriarkaattiin. 

Suomen ortodoksinen kirkko on julkaissut ukrainankielisen esitteen, josta löytyvät perustiedot kirkosta sekä valtakunnalliset yhteystiedot. Esitteen tiedot löytyvät myös osoitteesta ort.fi/ua.

Lisätietoja: asiantuntija Ulla Siirto, Kirkkohallitus, p. 040 688 1440, ulla.siirto@evl.fi 

Maahanmuuttoviraston ohje siihen, kuinka hakea tilapäistä suojeluaLinkki avautuu uudessa välilehdessä

11.3.2022 08.00